Děkanáty na 3 fakultách UJEP potvrzeny i pro další období.

Celkem tři z osmi fakult UJEP si před koncem akademického roku potvrdily děkanáty na další funkční období. Ve vedení všech 3 fakult budou pokračovat lidé, kteří fakulty vedli dosud. UJEP v posledních letech sklízí plody dlouhého období stability a soustavného rozvoje.  

Království techniky je v dobrých rukou.

Na fakultě strojního inženýrství proběhly volby děkana 25. 6. 2019. I pro další funkční období se jím stal dosavadní děkan fakulty prof. Ing. Štefan Michna, PhD. Jeho působení na FSI UJEP je spjato s mnoha úspěchy, zejména v oblasti získávání patentů. Kromě bohaté vědecké a pedagogické činnosti se kariéra profesora Michny vyznačuje i dlouholetým působením přímo ve slévárenských provozech.

Snad i proto se mu v univerzitním království techniky a materiálů daří svádět dohromady výzkumné talenty z různých generací, odborných zaměření i z různých koutů světa a, co je hlavní, propojovat vědu s výrobní praxí.

Panu profesoru Michnovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve vedení naší nejmladší fakulty.

Filozofickou fakultu vede opět žena

O týden dříve proběhla stejně důležitá volba na Filozofické fakultě UJEP, kterou povede i po další 4 roky prof. Michaela Hrubá. Paní profesorka je významnou českou historičkou, v poslední době se však také soustředí na rozvoj fakulty, která hraje v Ústí nad Labem kromě zaměření na vzdělávání a excelentní výzkum i důležitou společenskou a kulturní úlohu. Podle strategického záměru, který paní profesorka Hrubá představila Akademické obci, bude v nejbližších letech v aktivitách FF UJEP akcentována právě tato její role celospolečenského “trendsettera”.

Gratulujeme paní profesorce a celé FF UJEP!

I fakulta zdravotnických studií má jasno

Volby děkana pro další funkční období na naší FZS UJEP proběhly již letos v květnu. I zde bylo rozhodnuto, že fakultu povede po další čtyři roky stávající děkan doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. Vzhledem ke skutečnosti, že fakultu čeká v následujících letech významný rozvoj v podobě ještě většího propojení s areálem Masarykovy nemocnice, je přijetí děkanátu jistě velkou výzvou. Doufáme, že panu docentu Havlovi a jeho obětavému týmu přinese i mnoho radosti a potěšení.

Blahopřejeme!