Rozhovor s nejveselejším včelařem - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Rozhovor s nejveselejším včelařem

Naším letním příspěvkem do časopisu UNIVERSITAS je zajímavostmi a užitečnými informacemi nabitý rozhovor ústeckého novináře Kristiána Šujana s nejveselejším včelařem na světě, Augustinem Uváčikem.

Jméno tohoto slavného a mezinárodně uznávaného včelaře je vytištěné také na etiketách na našem univerzitním medu od včelstev, která chováme na zahradě Schichtovy vily. Máme totiž to štěstí, že pan Uváčik pečuje i o naše včely.

A protože jsme s ním letos na jaře slavnostně vytáčeli první akademický med, je naše tvrzení o tom, že je pan Uváčik nejveselejším včelařem světa, skutečně evidence based, tedy založeno na důkazech.

Rozhovor s ním si určitě přečtěte. A pokud vás péče o včely nadchne, přijďte 27. 9. 2019 do kampusu UJEP na Noc vědců. Každý účastník této již tradiční zábavně populární noci s vědou dostane malý dárek, který udělá radost lidem i včelám!

Včely jsou totiž nová černá!