UJEP slaví 30 let svobody

Velkolepě.

Tohle výročí si to totiž opravdu zaslouží. My, kdo jsme listopad 89’ zažili, si v sobě pravděpodobně neseme nějakou osobní vzpomínku, která nám připomíná tu historicky zcela výjimečnou náladu oné doby a hodnoty, za které se “bojovalo”.

Někomu možná na ústecké demonstraci během generální stávky 27. listopadu v čerstvě napadaném sněhu promokly “gerlachy” a strašně ho zábly nohy. Někdo si vybaví vůni jablečného šampónu Dixi, když ho cizí dívka z davu během Barťákova projevu spontánně objala a on neohrabaně zabořil nos do její typicky osmdesátkové trvalé.

Rozvzpomeneme se možná, jak jsme k sobě na těch listopadových a prosincových shromážděních byli ohleduplní, jak jsme se na sebe nevěřícně smáli, jak jsme najednou byli ochotní vsadit všechno na jednu kartu, spálit pomyslné mosty a zariskovat. Odhodit všudypřítomnou, tísnivě šedou průměrnost ostražitého občana totalitního režimu, nasadit si zaprášená a notně přistřižená křídla svobody a hlasitě skandovat hesla, za která nám hrozily skutečné postihy. Říkat pravdu, zpochybňovat autoritu vlády jedné strany, autenticitu většinové ideologie…

30

Jestli je vám ale letos 30 a méně, pravděpodobně na tu dobu žádné osobní vzpomínky nemáte. O to důležitější je společná snaha patnácti institucí z Ústeckého kraje, které spojily síly a daly dohromady program důstojných oslav 30. výročí událostí z listopadu 1989.

Iniciátory těchto aktivit na půdě ústecké univerzity jsou, jak jinak, osobnosti z naší filozofické fakulty, fakulty umění a designu a pedagogické fakulty. Jasně se za nimi rýsuje role, kterou univerzita a lidé, kteří na ní působí, v Ústeckém kraji zastávají. Na své nedávné inauguraci o ní mluvila právě děkanka FF UJEP, prof. Michaela Hrubá:

“… Je naším úkolem předkládat znovu a znovu nejen našim studentům, ale i veřejnosti mimo akademickou obec argumenty pro nutnost ctění základních hodnot, na nichž je založeno fungování svobodné demokratické společnosti. Znovu a znovu opakovat, že tato společnost musí být založena na vládě práva, nikoli na vládě lidí nad lidmi. Že svobodná společnost není společnost, kde všichni mohou vše, ale kde existují svobodně přijatá pravidla založená na morálních zásadách a ctění pravdy, která umožňují fungování této společnosti, její přežití, a tato pravidla je potřeba dodržovat. Jsem přesvědčena o tom, že naše fakulta i celá univerzita je v tomto ohledu dobře nastavena, nicméně se domnívám, že právě svobodná a otevřená diskuse a celospolečenská kultivace je to, co bychom měli intenzivněji rozvíjet, o co bychom měli pečovat a já se k tomuto úkolu hlásím…”

Tak pojďte, nasaďte si zase křídla svobody a dovolte sami sobě vylétnout v dnešní možná až příliš pragmatické době k těm nejvyšším ideálům svobodné demokratické společnosti: https://sametoveusti.cz/

Pravda a láska… ! ✌️ (I v Ústí v roce 2019)

 

Za fotografie, použité v aktivních proklicích, děkujeme Archivu města Ústí nad Labem a Muzeu města Ústí nad Labem.