Finský velvyslanec navštívil Vědeckou knihovnu UJEP

A dostalo se mu velkolepého přivítání.

Vědecká knihovna UJEP v tom totiž má již poměrně dlouhou praxi. Velvyslance předsednických států Rady EU zve a vítá každého půlroku, vždy s pravidelnou změnou v čele tohoto významného orgánu.

Jeho excelence, pan Jukka Uolevi Pesola, si potřásl rukou se zástupci knihovny i univerzity, zavtipkoval o své zemi a prohlédl si výstavu fotografií Check-in Helsinki MgA. Jiřího Dvořáka z Ateliéru reklamní fotografie FUD UJEP.

Návštěvy finského velvyslance a vernisáže fotografií se zúčastnily i zástupkyně Oddělení pro vnější vtahy, které, kromě jiného, vypravují naše studenty, akademiky i zaměstnance na cesty do světa. A samozřejmě u nás také vítají zahraniční studenty a stážisty, kteří mají to štěstí, že se po příjezdu na Hlavní nádraží nenechají zlákat neodolatelnými krásami města Ústí nad Labem a poslušně dorazí do kampusu UJEP, kde jsou o těch skutečných krásách našeho města a regionu náležitě poučeni.

S rozhodováním, nutnou administrativou a s balením pomohl nezdolný tým Erasmus+ konkrétně do Finska v posledních letech nějakým 79 studentům a studentkám UJEP a z Finska naopak přivítal 39 studentů a studentek.

„Pojďte ta čísla zvýšit!” řekl na závěr své návštěvy pan velvyslanec, nasedl do auta s vlaječkou a odjel vstříc dalším projevům (pohostinnosti).