Přijďte na Ceny rektora 2019

Jsou 12. 12. 2019 od 15.00 v Červené aule MFC UJEP.

Pan rektor na nich předá ceny vybraným akademikům a studentům, které jejich fakulty letos nominovaly za významný přínos, úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i umělecké aktivity. Rozdají se také stipendia úspěšným studentům.

Vy ostatní si z ceremoniálu odnesete puchýře na utleskaných dlaních, ale také dobrý pocit z toho, kolik hodnotných, zajímavých a inovativních vědeckých a uměleckých úspěchů se v Ústeckém kraji díky lidem na univerzitě severu každý rok rodí.

Tak ve čtvrtek na viděnou!