Zdena Kolečková je profesorkou v oboru Vizuální komunikace - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Zdena Kolečková je profesorkou v oboru Vizuální komunikace

Proděkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem “dostala” jmenovací dekret takřka pod stromeček, 18. prosince 2019. O titul, který je pro akademiky vrcholem kariéry, prof. Zdena Kolečková sice nemusela psát Ježíškovi, zato ale již více než čtvrtstoletí pilně tvoří, učí a působí nejen v akademické obci, ale i ve veřejném prostoru, a to v českém i mezinárodním kontextu.

Společně s dalšími významnými tvůrci tzv. ústeckého uměleckého okruhu, například Michaelou Thelenovou, Jiřím Černickým, Pavlem Kopřivou, Pavlem Mrkusem a dalšími, rozvinula v českém uměleckém prostředí témata, spojená s problematikou vztahu centra a periferie, sociální angažovaností či environmentální zodpovědností. Tedy témata, jimiž dnes opět žije mladá generace a spolu s ní také pomalu, ale snad už konečně jistě, i celý svět.

Mezi svými plány do budoucna uvádí čerstvě jmenovaná profesorka kromě jiného také úmysl věnovat se více oblasti uměleckého výzkumu. V současném opojení technikou a funkčností se na skutečnost, že umění je bezpochyby také plnohodnotnou vědeckou disciplínou, často zapomíná. A přitom je to právě tvůrčí myšlení, co člověka posouvá dál, jak v technice, tak i ve všech ostatních sférách lidské činnosti. Přejeme proto paní profesorce, aby se jí tento úmysl dařil a jsme hrdí na to, že jej uskutečňuje právě na naší univerzitě.

Gratulujeme!