Do Ústí se chystá 120 odborníků na (co nej)lepší budoucnost

Kdo čte naše aktuality, je zvyklý na trochu nadsázky. Jestli jste ale titulek výše odmávli s tím, že jde o další nadnesenou rétorickou zkratku, vězte, že tentokrát tomu tak není.

Kolegové z FSE UJEP a PřF UJEP budou již za pár dní v prostorách Multifunkčního centra univerzity hostit výroční konferenci Mezinárodní asociace pro plánování, právo a vlastnická práva.

Do Ústí nad Labem se z 24 zemí světa sjedou lidé, kteří se zabývají problematikou vysidlování a transformace měst, bytovou politikou, hodnotou půdy, kompenzacemi soukromým vlastníkům za omezení jejich práv ve veřejném zájmu či zmírňováním povodňových rizik. 

To všechno jsou témata, která s naším regionem rezonují nejen do minulosti, ale, jak se nám svět a jeho jistoty mění před očima s čím dál zřetelnějšími důsledky klimatické (a na ni navazující společenské) změny, na nás začínají pomrkávat i z poměrně blízké budoucnosti. To, co pomalu akceptujeme jako novou realitu v životním prostředí, musíme nutně začít vnímat a prosazovat i v budoucím utváření měst a krajinných celků. Co v územním plánování platilo dosud, bude nutné uchopit nově, s ohledem na přicházející globální, ale i zcela konkrétní, lokální změny.

Šance pro RE-VIZI Ústí

Kromě vědecké prestiže a přínosu v oblasti odborného růstu a networkingu napříč teoretickými obory je tedy tato událost důležitým zdrojem inspirace i pro místní samosprávu, aplikační sféru a koneckonců i pro běžného občana, který se chce v problematice zorientovat.

Za zmínku stojí i skutečnost, že se konference s tímto zaměřením koná v postindustriálním regionu s pohnutou a komplikovanou historií a sociodemografií a zároveň s velkým geografickým potenciálem, jehož správné pochopení a využití může být klíčem k budoucí prosperitě Ústeckého kraje.

Náhoda? Nemyslíme si… Zvláště, když záštitu nad konferencí ochotně převzal rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., původním zaměřením geograf.

Kolegům z IEEP a KGEO PřF UJEP držíme palce, ať se konference vydaří po organizační stránce. A nám ostatním, co tu žijeme, přejeme, ať alespoň něco z té obrovské zkušenostní a vědomostní báze, která se v našem kampusu v těch několika dnech bude zdržovat, ulpí a dál pozitivně působí v hlavách lidí, kteří mají v našem kraji rozhodující slovo.