Poděkování studentům FZS

Rektor UJEP, doc. Martin Balej, a děkan FZS UJEP, doc. Zdeněk Havel, děkují studentům Fakulty zdravotnických studií UJEP.

Jako výraz uznání jejich obětavosti a altruismu společně udělili mimořádná stipendia všem 83 registrovaným dobrovolníkům a 23 dalším studentům FZS UJEP, kteří v posledních měsících dobrovolně pomáhali v nejrůznějších zdravotnických zařízeních kraje (nemocnicích, domovech důchodců, v sociální a pečovatelské službě, v dobrovolnických centrech či na odběrových místech) nebo se podíleli na testování v rámci Studie kolektivní imunity SARS-coV-2CZ-preval v Litoměřicích.