Wichterleho cena AV ČR pro Jiřího Henycha - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Wichterleho cena AV ČR pro Jiřího Henycha

Ing. Jiří Henych, Ph.D., o jehož vědeckých úspěších jsme psali loni na podzim, dostal minulý týden prestižní Wichterleho cenu, kterou Akademie věd ČR uděluje mladým vědcům a vědkyním do 35 let za špičkové výsledky ve svém oboru.

Objevit látku, která účinně rozkládá například Novičok či Sarin, ale i mnoho dalších škodlivin, jakými jsou například pesticidy, se nepodaří každý den. O to větší je naše radost z toho, že je Jiří absolventem Fakulty životního prostředí UJEP a na ústecké univerzitě stále působí i přes své angažmá v Ústavu anorganické chemie AV ČR.

A to velmi aktivně – zrovna dnes se, například, na FŽP UJEP koná studentská konference, na jejíž organizaci se právě Jiří Henych osobně podílí.

Potkat jej můžete, pokud si podáte přihlášku právě na již zmiňovanou FŽP UJEP nebo na na naši přírodovědeckou fakultu, na které Jiří také působí, a kde se, mimochodem, aktuálně akreditoval nově zpracovaný a prakticky zaměřený studijní program Chemie a toxikologie.

Ať tak či onak, na chodbách té které fakulty se s ním uvidíte zcela určitě, protože od září tohoto roku jsou “přírodověda” i “životní prostředí” sestěhovány do nové, moderní budovy CPTO v kampusu UJEP (viz obrázek výše).

Jiřímu ze srdce blahopřejeme a jsme hrdí na to, že jsme jeho alma mater.