STUDKON 2020

Třetí ročník STUDKONu – konference pro studenty přírodovědných a technických oborů – proběhl minulý týden v Ústí nad Labem za spolupráce Fakulty životního prostředí UJEP a Přírodovědecké fakulty UJEP.

A ačkoli k tomu název konference může svádět, nebylo se za co stydět…<Ö>

Gratulujeme všem úspěšným účastníkům (jejichž seznam naleznete níže) a děkujeme organizátorům, kteří se nenechali odradit vysoce virulentními překážkami letošního jara, hravě je všechny přeskákali a uspořádali na konec jednoho nadmíru zvláštního semestru studentskou vědeckou konferenci na úrovni.

Nu, a protože je léto a všichni jsou na dovolené (včetně naší tiskové mluvčí, která se letos rozhodla přejít pěšky ze západu na východ ČR), nezbývá, než zde, namísto duchaplných úvah na akademická témata, publikovat neméně duchaplnou tiskovou zprávu z FŽP UJEP, na které se konference konala:

♣♣♣

Již třetí ročník konference, na které zejména studenti doktorského studia prezentují výsledky své práce a debatují se zkušenými odborníky, se uskutečnil 29. června 2020 na Fakultě životního prostředí UJEP. Stejně, jako tomu bylo u předchozích ročníků, na organizaci spolupracovaly Fakulta životního prostředí a Přírodovědecká fakulta UJEP, které budou brzy společně obývat novou budovu CPTO v univerzitním Kampusu.

 Na konferenci STUDKON vystoupilo letos celkem 25 studentů nebo čerstvých absolventů doktorských programů na FŽP UJEP a PřF UJEP. Účastnilo se také přibližně 30 hostů z řad oborové rady, školitelů, konzultantů a dalších odborníků působících mimo UJEP. Poprvé se měli možnost zapojit také studenti prvních ročníků nově akreditovaných inovovaných studijních programů Environmentální chemie a technologie (FŽP UJEP), Aplikované nanotechnologie a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF UJEP). Tématika příspěvků tak byla velmi pestrá. Zahrnovala například problematiku mapování znečištěných přehradních a říčních sedimentů, fytoremediace s využitím energetických rostlin, nanotechnologií pro biomedicínské využití, přípravy a charakterizace nových materiálů, počítačového modelování různých procesů a mnoho dalších.

Studenti měli možnost se i letos utkat o Cenu Miroslava Broula o nejlepší poster a nejlepší přednášku. Kromě samotné prezentace výsledků se hodnotilo i zapojení studentů do diskuze u dalších příspěvků a schopnost odborné debaty. Novinkou byly dvě nové ceny. První z nich, Cena Václava Štengla, která byla udělena odbornou komisí za nejinovativnější a nejoriginálnější nápad nebo řešení nějakého problému, putovala do rukou studenta prvního ročníku, Mgr. Petra Panušky, za jeho příspěvek o vývoji nového mikrofluidního čipu pro testování biologické aktivity látek za pomoci rybích embryí. Druhá nová cena, nazvaná Student Star, byla udělena studentovi Mgr. Petru Aubrechtovi, kterého za jeho prezentační výkon ocenili ostatní studenti účastnící se konference. Program, složený ze studentských prezentací, doplnila praktická přednáška Dr. Jiřího Oravy z Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden plná užitečných tipů a rad ohledně přípravy odborných publikací.

Přestože byla organizace letošního ročníku konference výrazně zkomplikována nejasnou situací ohledně hygienických opatření a restrikcí týkajících se COVID-19, kvalita akce si držela standard předchozího úspěšného ročníku. „Chvíli jsme uvažovali dokonce o zrušení letošního ročníku STUDKONu. Jsem ale rád, že se akci nakonec podařilo uskutečnit. Letošní ročník proběhl v komornější atmosféře, abychom dostáli hygienickým předpisům, ale do hodnotících komisí se nám podařilo získat skvělé odborníky, kteří mohli dát studentům kvalitní zpětnou vazbu. Těší mě i větší zapojení studentů do diskuzí a celková pohodová atmosféra akce, kterou se nám podařilo vytvořit,“ hodnotí zpětně dojmy z konference Ing. Daniel Bůžek, PhD. z organizačního výboru. Dále zmínil, že šlo o důstojné rozloučení s budovou FŽP UJEP na Králově Výšině, neboť během léta se celá fakulta přestěhuje do nově vybudovaného Centra přírodovědných a technických oborů.

Více informací o konferenci a o tom, kdo byli Miroslav Broul a Václav Štengl, na jejichž počest jsou udělovány studentské ceny, najdete na stránkách http://projects.fzp.ujep.cz/studkon/

Kontakt: Ing. Daniel Bůžek, Ph,D,

SEZNAM VÝHERNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

 Cenu Miroslava Broula za nejlepší přednášku získali:

  1. Místo: Eliška Rezlerová (PřF)
  2. Místo: Jiří Smejkal (PřF)
  3. Místo: Diana Nebeská (FŽP)

Cenu Miroslava Broula za nejlepší poster získali:

  1. Místo: David Poustka (PřF)
  2. Místo: Eliška Wildová (FŽP)
  3. Místo: Dominik Pilnaj (FŽP)

Cenu Václava Štengla za neotřelý nápad či originální konstrukci zařízení získal:

Petr Panuška (PřF)

Cenu Student Star, kterou si volili studenti mezi sebou, získal:

Petr Aubrecht (PřF)

Informace k příspěvkům jsou k nahlédnutí taktéž na webové stránce STUDKONu.

♣♣♣