Vítejte v novém akademickém roce!

Rektor UJEP vás vítá v akademickém roce 2020/2021→

 

Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně a kolegové,

akademický rok začal na naší univerzitě velmi nestandardním způsobem, a tak také moje slova k Vám budou jiná než v předcházejících letech. Lišit se nebudou v tom ohledu, že nejprve v našich řadách přivítám univerzitní nováčky, prváky, kteří přichází vlastně tak trochu dvakrát do jiného světa. Poprvé tím, že vstupují na akademickou půdu, která se od té středoškolské v mnoha ohledech liší. Často se také poprvé dostávají daleko od svých domovů. Podruhé tím, že je svět poznamenán epidemií, která vstoupila i na vysoké školy a přesunula výuku do on-line podoby. Přicházíte o možnost seznámit se se svojí fakultou, organizací vysokoškolského studia, osobně poznat svoje vyučující i „spolužáky“ a společně s nimi se plynule zorientovat v novém prostředí. Musí to být pro Vás velmi těžké. Vězte ale, že v diskusích se zástupci MŠMT je Vaše specifická situace dobře známa a všichni se Vám ji budeme snažit co nejvíce usnadnit nejen v plánovaných dalších opatřeních pro vysoké školy, ale i v přístupu k Vám uvnitř univerzity.

Stávající situace není ale lehká ani pro ostatní studenty a pracovníky univerzity. Epidemie vnesla do našich životů nejistoty, které nám v dřívějších dobách ani nepřišly na mysl. Někteří z nás jsou stále optimističtí, jiní žijí ve strachu o své zdraví či výsledky ve studiu. Chtěl bych všechny členy akademické obce i neakademické pracovníky ujistit, že bezpečnostní situaci na univerzitě velmi bedlivě sledujeme a každý den vyhodnocujeme. Jsme v úzké komunikaci s krajskou hygienickou stanicí, s MŠMT a se zástupci vedení ostatních vysokých škol. Vzájemně se informujeme a předáváme si zkušenosti. V oblasti studia se paní děkanka i páni děkani na fakultách snaží řešit distanční formu výuky s maximální vstřícností a s ohledem na specifika jednotlivých oborů.

V dané situaci se na Vás všechny, zaměstnance i studenty, obracím s žádostí, aby Váš přístup ke svému zdraví i vzdělávání byl odpovědný a adekvátní bezprecedentní situaci, ve které se nacházíme. V tomto smyslu jsem požádal na kolegiu rektora nejvyšší představitele fakult, aby tlumočili můj vzkaz dovnitř fakultních akademických obcí.

Dodržujme, prosím, všichni nařízení a pokyny jak vlády České republiky, tak naše interní univerzitní a fakultní. Nemají jiný cíl než ochránit životy lidí a pomoci zdravotnímu systému, abychom současnou situaci společně zvládli. Šiřme ale zároveň, pokud je to jen trochu možné, kolem sebe pozitivní energii, nestrašme se, ale buďme zodpovědní. Nechráníme tím jenom sebe, ale především své kolegyně a kolegy, své přátele. Vždyť život a zdraví mají přeci stále cenu nejvyšší.

Martin Balej,

rektor UJEP