VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU prodloužena do 25. 10. 2020

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU prodloužena do 25. 10. 2020

NOVĚ PLATÍ výjimka pouze pro studenty zdravotnických studijních programů

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

 Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření