Jednooborová politologie na FF UJEP akreditována na 10 let

Humanitní obory zažívají renesanci. Kampaň na jejich podporu, která boří zažité mýty o zbytečnosti studia humanitních věd, a do které se spolu s dalšími dvěma filozofickými fakultami progresivně zapojila naše Filozofická fakulta UJEP, slaví úspěchy i v komerčních vodách. Důkazem toho budiž například fakt, že kampaň byla Art Directors Clubem zařazena mezi desítku nejlepších za říjen 2020.

Naše FF UJEP slavila několik akreditačních úspěchů již loni. Letos se, i přes náročnost a specifičnost celého akademického roku, podařilo zásadním způsobem inovovat možnosti studia politologie.

Jak přesně je obor, na který se na FF UJEP lze hlásit již od nadcházejícího roku 2021, inovován? Reaguje především na obecný požadavek užší specializace a potřeby získání širší škály teoretických a zejména praktických dovedností a kompetencí pro výkon budoucího zaměstnání.

Jeho tvůrci ale zároveň vzali v potaz i zpětnou vazbu a doporučení vyplývající z diskuzí s absolventy stávajícího dvouoborového studia Politologie. Reflektovali také rychlý rozvoj a profilaci vědecko-výzkumného zaměření členů katedry v posledních letech.  To vše by mělo zaručit lepší propojenost studia na aktualizované povinné a volitelné předměty státní závěrečné zkoušky.

Získání nové akreditace pro studium politologie, jak v kombinované, tak v jednooborové verzi, je proto radostným výsledkem jak pro nás jako univerzitu, tak i pro dnešní uchazeče, kteří se právě v této době rozhodují, kam na vysokou.

Věříme, že naše filozofická fakulta s citlivě renovovanými, vzdušnými a světlými prostory obklopenými zelení jednoho z nejhezčích českých univerzitních kampusů, si své příznivce pro příští rok bezpochyby najde.