Studenti UJEP obdrželi donátorská stipendia - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studenti UJEP obdrželi donátorská stipendia

Neobvyklý průběh roku 2020 zasáhl takřka do všech oblastí každodenního života. Ne však do těch, které vybírají výjimečné jedince, aby je zviditelnili a ocenili. Právě v tomto ohledu rok 2020 nabídl novinky hodné ocenění. Byla předána stipendia významných univerzitních donátorů.

12 osobností veřejného života našeho města i regionu, dlouhodobých partnerů UJEP, udělilo jednorázová stipendia celkem 18 vybraným aktivním a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2019/2020. Klasická podoba veřejného předání na slavnostním ceremoniálu v letošním roce nebyla možná, proto byla stipendia, výjimečně, oficiálně předána samotnými oceňujícími v sídlech jejich institucí.

Velice oceňuji spolupráci našich donátorů i jejich pochopení pro současnou situaci. S velkým potěšením jsem na internetu sledoval, s jakou ochotou i vážností k předání stipendií ve svých úřadech přistoupili,“ vyzdvihuje rektor, Martin Balej,

I v roce online výuky vybrala univerzita pro udělení jednorázových stipendií  inspirativní mladé lidi, kteří vynikli mimořádnými aktivitami či pracemi.

„Studenti letos zpracovávali svoje závěrečné práce v nestandardních a často velmi těžkých podmínkách, které jsme se jim snažili co nejvíce ulehčit. Změna formy studia nebyla často jediným problémem, kterému museli čelit, přidávaly se i těžkosti v osobním a rodinném životě. Patří jim velký obdiv,“ říká prorektorka Alenka Chvátalová.

V tomto ohledu stojí za povšimnutí nejen 4 stipendia (4x 20 000 Kč), která předal studentům fakulty zdravotnických studií a filozofické fakulty Monsignor Jan Baxant, ale také další, která byla předána univerzitním dobrovolníkům zapojeným do plošného testování osob na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Tato stipendia nejsou pouhým oceněním jejich práce či altruismu, ale často jim doslova pomohou překonat těžkou životní situaci a dokončit studium,“ dodává prorektorka pro studium.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996. V roce 2004 se do ní zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje, později ředitelé ústeckých poboček VZP a ZPMV,  Statutární město Teplice, Hospodářská a sociální rada Ústecka, o. s., ČEZ Teplárenská, a. s., a od roku 2017 Biskupství litoměřické.

Z historie udělování stipendií je jasně zřetelná snaha donátorů o podporu studentských aktivit cílících do jimi spravovaných městských obvodů, směřujících k propojení s průmyslovou praxí, udržení absolventů v našem kraji a vyhledávání talentů,“ připomíná prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Primátor města Ústí nad Labem, Petr Nedvědický, např. za letošní rok ocenil studentku PF, Barboru Slámovou, která na svém instagramovém a youtubovém profilu ovlivňuje tisíce žáků základních a středních škol svými dnes již vyhledávanými češtinářskými tutoriály, výukovými videi a příspěvky, které mají vysokou odbornou úroveň a jsou pro své publikum atraktivní. Starosta MO-Střekov, Petr Vinš, zase ocenil studentku FŽP, Kláru Karnollovou, která realizovala terénní průzkum populace včely zednice rohaté využívající perforované cihly v protihlukové zdi na Kamenném vrchu v ulici Nová. Starostka města Trmice, Mgr. Jana Oubrechtová, udělila stipendium studentce PřF, Lucii Urbanové, za diplomovou práci s názvem „Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem – Praha na dopravní preference cestujících“, v jejímž rámci sledovala variantní řešení této tratě procházející v krátkém úseku správním územím města Trmice.

Přehled všech udělených stipendií.