Studenti UJEP obdrželi donátorská stipendia

Neobvyklý průběh roku 2020 zasáhl takřka do všech oblastí každodenního života. Ne však do těch, které vybírají výjimečné jedince, aby je zviditelnili a ocenili. Právě v tomto ohledu rok 2020 nabídl novinky hodné ocenění. Byla předána stipendia významných univerzitních donátorů.

12 osobností veřejného života našeho města i regionu, dlouhodobých partnerů UJEP, udělilo jednorázová stipendia celkem 18 vybraným aktivním a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2019/2020. Klasická podoba veřejného předání na slavnostním ceremoniálu v letošním roce nebyla možná, proto byla stipendia, výjimečně, oficiálně předána samotnými oceňujícími v sídlech jejich institucí.

Velice oceňuji spolupráci našich donátorů i jejich pochopení pro současnou situaci. S velkým potěšením jsem na internetu sledoval, s jakou ochotou i vážností k předání stipendií ve svých úřadech přistoupili,“ vyzdvihuje rektor, Martin Balej,

I v roce online výuky vybrala univerzita pro udělení jednorázových stipendií  inspirativní mladé lidi, kteří vynikli mimořádnými aktivitami či pracemi.

„Studenti letos zpracovávali svoje závěrečné práce v nestandardních a často velmi těžkých podmínkách, které jsme se jim snažili co nejvíce ulehčit. Změna formy studia nebyla často jediným problémem, kterému museli čelit, přidávaly se i těžkosti v osobním a rodinném životě. Patří jim velký obdiv,“ říká prorektorka Alenka Chvátalová.

V tomto ohledu stojí za povšimnutí nejen 4 stipendia (4x 20 000 Kč), která předal studentům fakulty zdravotnických studií a filozofické fakulty Monsignor Jan Baxant, ale také další, která byla předána univerzitním dobrovolníkům zapojeným do plošného testování osob na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Tato stipendia nejsou pouhým oceněním jejich práce či altruismu, ale často jim doslova pomohou překonat těžkou životní situaci a dokončit studium,“ dodává prorektorka pro studium.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996. V roce 2004 se do ní zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje, později ředitelé ústeckých poboček VZP a ZPMV,  Statutární město Teplice, Hospodářská a sociální rada Ústecka, o. s., ČEZ Teplárenská, a. s., a od roku 2017 Biskupství litoměřické.

Z historie udělování stipendií je jasně zřetelná snaha donátorů o podporu studentských aktivit cílících do jimi spravovaných městských obvodů, směřujících k propojení s průmyslovou praxí, udržení absolventů v našem kraji a vyhledávání talentů,“ připomíná prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Primátor města Ústí nad Labem, Petr Nedvědický, např. za letošní rok ocenil studentku PF, Barboru Slámovou, která na svém instagramovém a youtubovém profilu ovlivňuje tisíce žáků základních a středních škol svými dnes již vyhledávanými češtinářskými tutoriály, výukovými videi a příspěvky, které mají vysokou odbornou úroveň a jsou pro své publikum atraktivní. Starosta MO-Střekov, Petr Vinš, zase ocenil studentku FŽP, Kláru Karnollovou, která realizovala terénní průzkum populace včely zednice rohaté využívající perforované cihly v protihlukové zdi na Kamenném vrchu v ulici Nová. Starostka města Trmice, Mgr. Jana Oubrechtová, udělila stipendium studentce PřF, Lucii Urbanové, za diplomovou práci s názvem „Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem – Praha na dopravní preference cestujících“, v jejímž rámci sledovala variantní řešení této tratě procházející v krátkém úseku správním územím města Trmice.

Přehled všech udělených stipendií.