Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2021

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu v roce 2021 v rámci Institucionálního plánu UJEP pro rok 2021 – prioritního cíle Strategie internacionalizace na následující aktivity určené zaměstnancům UJEP:

Aktivita B

  • účast na zahraničních exkurzích, výstavách apod.,
  • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů,
  • výjezdy na zahraniční vysoké školy za účelem navázání, naplňování a prohlubování smluvní spolupráce,
  • výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP,
  • výjezdy za účelem prezentace fakulty/UJEP na zahraničním studijním veletrhu či podobné akci,
  • hostování zahraničních odborníků,
  • organizace mezinárodních letních škol,
  • vytvoření e-learningových kurzů v cizím jazyce,
  • další aktivity související s internacionalizací UJEP;

Aktivita C

  • výukové pobyty a školení v rámci projektů mezinárodní kreditové mobility Erasmus+, které úspěšně prošly ve Výzvě 2020 kvalitativním hodnocením, ale nebyly kvůli nedostatku financí z prostředků Evropské unie finančně podpořeny.

Více informací zde.