V Ústí podporujeme “mozky” i “srdce”.

Je načase přestat lamentovat nad odlivem mozků z Ústeckého kraje a začít o Ústí uvažovat a mluvit jako o univerzitním městě?

Jak konkrétně pomáhá ústecká univerzita proměňovat region, který se i přes těžké rány z minulosti stává stále zajímavějším a podnětnějším místem k životu? Jak se vypořádává s odlivem mozků do měst s většími univerzitami?
Jak důležité jsou menší univerzity v regionech? Jaká je jejich role a jak ji hodnotit, měřit a (jak si jí) vážit?
Rozhovor s rektorem UJEP, geografem a geoekologem doc. RNDr. Martinem Balejem Ph.D. najdete na stránkách vysokoškolského magazínu UNIVERSITAS.