NOUZOVÝ STAV PRODLOUŽEN DO 14. 2. 2021 – VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU POKRAČUJE

Nouzový stav prodloužen do 14. 2. 2021 – VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU pokračuje.

Výjimky ze ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE naleznete níže.

Od 16. 12. 2020 je zrušena pracovní povinnost pro studenty UJEP. 

Nadále platí zákaz ubytování na kolejích, AVŠAK také s VÝJIMKAMI.

Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 ponechává do 14. 2. 2021 (do 23:59 h) v platnosti a v plném rozsahu Usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13, které  zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách při studiu či vzdělávání na vysoké škole. V platnosti jsou nadále i výjimky, které povolují:

– účast na zkoušce, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob,
– účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
– účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
– účast na klinické a praktické výuce a praxi, pokud se jedná o studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a o studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření je od 16. 12. 2020 (0:00 h) zrušena pracovní povinnost studentů FZS a studentů oborů vzdělání dle zákona o sociálních službách na FSE a PF UJEP.

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově:

Starší: