Digitální přístup do Národní knihovny prodloužen až do června!

Dobré zprávy je potřeba sdílet:

Služba Národní digitální knihovna COVID zůstává i přes původně plánované ukončení i nadále zpřístupněna a to až do konce června 2021. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud.

Přístup do aplikace: Národní digitální knihovna COVID
Přístup k dostupným službám NK mají studenti a akademičtí pracovníci UJEP zajištěn na základě svých eduID údajů.

Aplikace umožňuje našim studentům a akademickým pracovníkům přístup k fondům digitálních knihoven Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny, Univerzity Karlovy v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Národní technické knihovny a Městské knihovny v Praze.

Tak čtěte, co se do vás vejde!