FSE UJEP má nového děkana

V čele Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je od 1. 5. 2021 nový děkan Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.

Dosavadní proděkan pro rozvoj a kvalitu FSE UJEP, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., převzal dne 1. 5. 2021 otěže fakulty po doc. Jaroslavu Koutském, Ph.D., kterému dne 30. 4. 2021 skončilo 2. funkční období. O volbě děkana FSE UJEP pro období let 2021–2025 rozhodl Akademický senát FSE dne 14. 1. 2021 na svém volebním zasedání.

Ondřej Moc je dlouholetý pracovník FSE, jehož profesní vášní je matematika a informatika. Na FSE UJEP pracuje přes 23 let a během svého působení zde zastával řadu rolí – od vedoucího katedry, předsedy akademického senátu až po proděkana pro rozvoj a kvalitu.

Úspěch každé instituce závisí na lidech, kteří zde působí. Za hlavní úkol vedení fakulty proto považuji neustálé zvyšování potenciálu studentů i pracovníků fakulty. Kvalitně připravení absolventi pomohou k trvalému zlepšování pozice fakulty zejména v ústeckém regionu. Erudovaní pracovníci fakulty přispějí ke kvalitní výuce, jejímu propojení s vědecko-výzkumnou činností i aplikační sférou,“ říká nový děkan Ondřej Moc a dodává: „V některých oborech již nyní dosahují pracovníci FSE uznávaných vědeckých výstupů. Úkolem fakulty v následujícím období bude potvrdit trend růstu kvality tvůrčí činnosti a svou činností přispívat k ekonomickému a společenskému rozvoji nejen našeho regionu.“

Jsem opravdu rád za veškeré pozitivní změny, kterými fakulta v uplynulých letech prošla. Myslím, že jsme na dobré cestě. Kolegovi Ondřeji Mocovi srdečně gratuluji ke zvolení. Fakulta bude v dobrých rukách, ostatně dr. Moc byl v posledních 8 letech členem jejího vedení a má významný podíl na dosažené pozici FSE,“ bilancuje předchozí děkan doc. Jaroslav Koutský.

Do pozice děkana FSE UJEP jmenoval dr. Ondřeje Moce rektor UJEP, doc. Martin Balej. „Jaroslavu Koutskému děkuji nejen za nastartování řady efektivních změn a procesů na fakultě sociálně ekonomické, ale také za profesionalitu a nadhled při řešení komplexních otázek univerzity. Budoucímu děkanu, Ondřeji Mocovi, blahopřeji ke zvolení a těším se na naši budoucí společnou práci,“ uzavírá rektor.

Děkani FSE UJEP z minulosti do současnosti:

doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.              (13. 11. 1991 – 30. 9. 1993)

doc. Ing. Antonín Pešek, CSc.               (1. 10. 1993 – 30. 9. 1996)

PhDr. René Hladík, CSc.                       (1. 11. 1996 – 8. 2. 1998)

doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.           (9. 2. 1998 – 8. 2. 2004)

prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.              (9. 2. 2004 – 8. 2. 2007)

doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.           (9. 2. 2007 – 30. 4. 2013)

doc. Jaroslav Koutský, Ph.D.                 (1. 5. 2013 – 30. 4. 2021)

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.                         (1. 5. 2021 – 30. 4. 2025)