Týden ve znamení promocí

Město zaplaví mladí s diplomy!

Pokud by se vám ten­to týden zdá­lo, že se v Ústí nad Labem nějak moc sla­ví, tak věz­te, že to není sen! Tedy roz­hod­ně ne jeden jedi­ný. Je jich cel­kem něco ke 1 200 a jsou to vesměs sny spl­ně­né. Všich­ni ti mla­dí, doši­ro­ka roze­smá­tí lidé s des­ka­mi v pod­pa­ží jsou totiž dal­ší úspěš­ní absol­ven­ti UJEP, kte­ří ten­to týden hro­mad­ně pro­mu­jí v Seve­ro­čes­kém diva­dle Ústí nad Labem, na Větru­ši, v naší Čer­ve­né aule, ale i v ple­né­ru Kam­pu­su (samo­zřej­mě FUD, že).

Děkujeme, neodcházejte!

Se stu­den­ty se uzna­le lou­čí­me, pře­je­me mno­ho úspě­chů při všem počí­ná­ní a pev­ně dou­fá­me, že v našem prud­ce se roz­ví­je­jí­cím, evrop­ský­mi fon­dy pod­po­ro­va­ném ústec­kém regi­o­nu zůsta­nou a obo­ha­tí jej mno­ha a mno­ha dal­ší­mi spl­ně­ný­mi sny!