Ústecká univerzita zve na letní cyklus přednášek pro veřejnost Piknik Nobel

Každou středu od 4. srpna do 15. září, vždy od 18:00 h, budete mít příležitost setkat se s akademiky a výzkumníky ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Přiblíží svou práci a představí zajímavá témata ze světa vědy.

Během léta se může ústecká veřejnost setkávat s vědou nejen na přednáškách z cyklu Café Nobel! Program Piknik Nobel, jak se letošní letní přednášková novinka nazývá, tvoří témata věnovaná např. bioluminiscenci, nakládání s odpady, geneticky modifikovaným organismům, novým materiálům apod. 

Přednášky se budou konat pod širým nebem ve venkovním amfiteátru v univerzitním kampusu a za každého počasí. Nebude-li příznivé, přesunou se do přilehlých prostor Fialové auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP,“ upozorňují organizátoři Josef Trögl a Diana Nebeská z Fakulty životního prostředí UJEP.

Program Piknik Nobel:

  • 4. 8. Josef Trögl: Jak to dělají světlušky. Povídání o bioluminiscenci organismů
  • 11. 8. Tomáš Lank: Nakládání s odpady u nás a jinde ve světě
  • 18. 8. Hana Auer Malinská: Geneticky modifikované organismy – proč všechen ten povyk?
  • 25. 8. Jan Macháč: Zelené střechy a jejich přínos pro města z pohledu ekosystémových služeb
  • 1. 9. Jiří Orava: Materiály v proměnách času. Umíme to lépe než příroda?
  • 8. 9. Stanislava Musilová: Ženy za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století
  • 15. 9. Jaroslav Nýdrle a Dominik Brétt: Proč mapy lžou – kudy vede cesta k moři? Historie a současné výzvy kartografie

Vstup na přednášky je volný, nápoje a drobné občerstvení zajišťuje Čajovna U vysmátý žáby. Další informace včetně podrobných anotací přednášek a stručných medailonků přednášejících si můžete přečíst na webu Café Nobel.

Venkovní amfiteátr se nachází cca 100 metrů rovně od hlavního vchodu do Kampusu UJEP z Pasteurovy ulice v Ústí nad Labem.