Mezinárodní atraktivitu a zviditelnění zaručuje UJEP HR Award

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila držitelství ocenění HR Award, které nejenom na vysoké mezinárodní úrovni dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí UJEP atraktivní na poli světového výzkumu.

 UJEP obdržela ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) ze strany Evropské komise již před dvěma lety, konkrétně 3. 6. 2019. Dne 31. 7. 2021 se mohla těšit z jeho obhájení, když získala od Evropské komise pozitivní hodnocení o udržení tohoto významného ocenění do července roku 2024.

 Toto oceněním reflektuje naši snahu kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky pro naše výzkumné pracovníky a zaměstnance. Těší mě, že jejich úroveň dosahuje evropského standardu. Vnímám ho jako vizitku, že pracovní adresa UJEP je kvalitní a atraktivní,“ říká k zopakovanému úspěchu univerzity rektor doc. Martin Balej.

Držitelstvím ocenění HR Award je UJEP zároveň součástí rodiny takřka 1 300 výzkumných organizací napříč celou Evropou. Jejími staršími sourozenci jsou takové „kapacity“ jako např. univerzity v Cambridge či v Oxfordu.

UJEP naplňuje parametry pro držitelství HR Award při procesu implementace Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R- Human Resources Strategy for Researchers). V první dvouleté implementační fázi realizovala první Akční plán UJEP 2019–2020.

Letos v červnu jsme Evropské komisi zaslali sebeevaluační zprávu včetně související dokumentace o implementaci HRS4R na UJEP. Následovalo interní hodnocení ze strany Evropské komise, při kterém tři komisaři posuzovali dosavadní průběh tohoto procesu u nás. Mám velkou radost, že jsme opět obstáli,“ popisuje průběh hodnocení dr. Jaroslav Zukerstein, prorektor pro rozvoj a kvalitu.

Společně s obhájením držitelství HR Award obdržela UJEP také souhlasné stanovisko s implementací navrženého Akčního plánu UJEP pro roky 2021–2023, který již začala naplňovat.

Co ocenění HR Award znamená? Pro výzkumné pracovníky poskytuje držitelství HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení, rozvoj profesního růstu či vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na UJEP.

Pro organizaci představuje logo HR Award mezinárodní atraktivitu a viditelnost, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvýšení její atraktivity při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či zvýhodnění při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu (Technologická agentura, Horizon 2020 atd.)

Více o procesu HRS4R a jeho realizaci na UJEP na webu UJEP.