Výzkumníci z UJEP obsadí Přestanov

Série přednášek akademických pracovníků Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v obci Přestanov je připravena na podzimní až adventní čtvrtkové večery. Vědci z UJEP zde představí výzkum na univerzitě a témata související se společností 21. století.

Komunitní centrum Zastávka obce Přestanov bude od 9. září do 16. prosince místem neformálního setkávání veřejnosti, nejen přestanovské, s výzkumníky dvou fakult UJEP, životního prostředí a přírodovědecké, v rámci série populárně-naučných přednášek ozřejmujících výzkum na ústecké univerzitě v oblastech, kam tyto dvě fakulty zaměřují svoje výzkumné a vědecké aktivity.

„Máme v plánu představit zejména výzkumná témata související se společností v 21. století, ale také jsme připraveni informovat o možnostech studia na UJEP, vycestování do zahraničí v rámci studia či o budoucím uplatnění absolventů,“ vysvětluje hlavní organizátor série přednášek Ing. Jiří Orava, Ph.D., z FŽP UJEP.

Přednášky se budou v obci Přestanov konat každý čtvrtek od 18:00−19:00 h (ve čtrnáctidenní periodě) v novém Komunitním centru Zastávka (Přestanov 18, u zastávky).

Zajištění zajímavých přednášek v Přestanově o vědě v našem regionu má „na svědomí“ starostka obce Přestanov Mgr. Miroslava Bechyňová: „Smyslem přednášek je přivést vědu neformálním a takřka sousedským způsobem k nám, pokusit se zapřemýšlet nad problémy, které nás obklopují a věda nám je pomáhá řešit. Velice vítáme, že tým vědců z ústecké univerzity se s námi, laiky, podělí o své vědomosti a možná i ukáže, že věda není nuda a že vědec je normální člověk, jen s osobitým pohledem na svět.“

Starostka Přestanova organizuje tyto přednášky také pro mladé lidi v Přestanově a jeho okolí. „Velmi rádi bychom jim nabídli cestu, kterou se lze vydat. Víme, že náš region odbornou pomoc mladých vzdělaných lidí skutečně potřebuje a jejich uplatnění je důležité všude kolem nás,” uzavírá.

Konkrétní přednáškový program

  • 9. 9. Ing. Jiří Orava, Ph.D. (obyvatel obce) / FŽP – Materiály a jevy inspirované přírodou: Umíme to lépe?
  • 23. 9. Ing. Tadeáš Wangle, Ph.D. / FŽP – Využití jaderné energie v praxi
  • 7. 10. prof. Pavla Čapková (vedoucí Ústeckého materiálového centra), doc. Zdeňka Kolská, Mgr. David Poustka / PřF – Nanomateriály v našem životě
  • 21. 10. Mgr. Pavel Kaule, Mgr. Tereza Dušková / PřF – Chemické pokusy – bengálský oheň apod. (HLAVNĚ DĚTI VÍTÁNY)
  • 4. 11. Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu) / PřF – Žhavé téma molekulární genetiky: Editace genomu
  • 18. 11. prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. / FŽP – Historie, současnost a budoucnost lithia v Krušných horách
  • 2. 12. Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. (vedoucí katedry environmentální chemie a technologie) FŽP – Role námelu při hromadných otravách a v lékařství
  • 16. 12. Ing. Jaroslav Nýdrle, Ing. Dominik Brétt, doc. Jan Pacina / FŽP – 3D modelování v geografických informačních systémech (mapování pomocí dronů a družic)

Aktuální informace, fotografie z akce apod. jsou a budou k dispozici na FB stránkách vědecké skupiny Jiřího Oravy a obce Přestanov.