Stipendijní studijní pobyt v Ruské federaci v akad. roce 2022/2023 v rámci mezinárodních smluv

Byla vyhlášena výzva pro podávání přihlášek na stipendijní studijní pobyt v Ruské federaci v akad. roce 2022/2023 v rámci mezinárodních smluv určená pro studenta bakalářského či magisterského studijního programu. Uzávěrka 19. 11. 2021. Více informací zde.