UJEP navštívila velvyslankyně Slovinska - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

UJEP navštívila velvyslankyně Slovinska

Při příležitosti zahájení Slovinských dnů na UJEP zavítala na naši univerzitu velvyslankyně Slovinské republiky v České republice Tanja Strniša.

Za přítomnosti paní velvyslankyně, která nad akcí převzala záštitu, a členů vedení univerzity byly Slovinské dny na UJEP dne 10. 11. 2021 slavnostně zahájeny.

Její Excelenci Tanju Strnišu nejprve přijal prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík. Společně hovořili o aktuální spolupráci UJEP se Slovinskem, současné podobě UJEP, jejím postavení v Ústeckém kraji a silné participaci na transformaci regionu. Nevyhnuli se ani tématu virové epidemie covid-19.

Následně velvyslankyně zavítala do Vědecké knihovny UJEP, kde ji přivítal ředitel Mgr. Martin Pečiva. Společně pak zahájili Slovinské dny na UJEP. Tanja Strniša si prohlédla připravenou výstavu, přičemž poutavě hovořila o krásách Slovinska. Seznámila se také s programem této akce, která již několik let pravidelně věnuje pozornost státu, který aktuálně předsedá Radě Evropské unie.

V průběhu návštěvy se také Tanja Strniša zapsala do knihy významných hostů UJEP i VK UJEP.

Fotogalerie