Donátoři UJEP rozdávají svá stipendia

Dlouholetí příznivci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem opět ohodnotili studenty, kteří zde při studiu realizují nadstandardní aktivity nebo dosahují výjimečných studijních výsledků.

Jedenáct významných univerzitních donátorů, osobností veřejného života města i regionu a dlouhodobých partnerů UJEP, udělilo nebo ještě v konci roku udělí jednorázová stipendia celkem 20 vybraným aktivním a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2020/2021.

„Vážím si této dlouholeté přízně našich donátorů i vyjádření podpory studentům vysokého školství v kraji, potažmo naší univerzitě. Oceňuji i to, že se v době ovlivněné epidemií také v tomto roce ochotně ujímají osobního předání stipendií,“ vyzdvihuje rektor, Martin Balej.

Donátoři vybrali pro udělení jednorázových stipendií za uplynulý rok opět inspirativní mladé lidi, kteří vynikli mimořádnými aktivitami či pracemi, a samozřejmě také pomocí v boji s virem SARS-CoV-2.

Primátor města Ústí nad Labem, Ing. Mgr. Petr Nedvědický, např. ocenil studentku fakulty zdravotnických studií Magdalenu Hubertovou, která prokázala v období nejvyššího výskytu covid-19 v ČR své schopnosti i odvahu a v Krajské zdravotní, a. s., odpracovala nad rámec plnění svých studijních povinností na tři stovky hodin. V období velmi složité pandemické situace absolvovala také odbornou praxi na Krajské hygienické stanici, územním pracovišti Chomutov, kde pomáhala epidemiologům zvládat jejich náročnou práci.

„Studenti i letos zpracovávali svoje závěrečné práce v nestandardních a často velmi těžkých podmínkách ovlivněných pandemickou situací. Proto jim patří velký obdiv,“ říká prorektorka Alenka Chvátalová.

V tomto ohledu stojí za povšimnutí 6 stipendií, tedy 6 x 20 000 Kč, která předal studentům fakulty zdravotnických studií, filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakulty Monsignor Jan Baxant zejména za vynikajícím způsobem zpracované a přínosné závěrečné práce. V případě Báry Hauptvogelové (FF) to bylo na nelehké téma Nácvik výslovnosti ve výuce němčiny jako cizího jazyka na středních školách v Ústeckém kraji, Jana Tomáše (FF) v oblasti jazykovědně pozoruhodného fenoménu tzv. recipientního pasiva či Jany Dáňové (FZS) na citlivé téma perinatální ztráty související s péčí porodních asistentek. Oceněn byl také Matouš Pavlis (PF) za kompozice několika skladeb pro sbory katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP.

„Jedná se o kompozice na duchovní texty, které jsme v předešlém akademickém roce – za distančního zkouškového režimu – studovali s komorním sborem NONA a Smíšeným sborem katedry hudební výchovy. Jejich záměrem není jen šířit důležité duchovní myšlenky, ale také se přihlásit k dlouholeté a bohaté skladatelské tradici našeho Ústeckého kraje,“ říká Matouš Pavlis.

Bakalářskou práci Jiřího Škráby na téma Bioreaktor pro výukové a experimentální využití, kdy student sám navrhl a sestrojil funkční bioreaktor na výrobu bioplynu, se zase rozhodla ocenit Hospodářská a sociální rada Ústecka. Stipendium ředitele ZPMV ČR, Divize Čechy, získala za diplomovou práci Doporučený postup ve fyzioterapii u pacientů s idiopatickou skoliózou také Michaela Ryznerová (FZS).

„Mecenáši UJEP zaměřili svoji pozornost tradičně také k ocenění vynikajících studentských vědeckých aktivit,“ upozorňuje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Starostka MO Ústí n. L. – město Mgr. Hana Štrymplová se rozhodla ocenit doktorandku Pavlínu Matysovou (PřF), která je členkou vědeckého týmu projektu Dynamika vodíkových vazeb vodných roztoků a pracuje na disertační práci s tématem studia elektrolytů pomocí molekulárních simulací. Statutární město Teplice vybralo k ocenění Petra Malce (PřF) za experimentální práci zaměřenou na přípravu a izolaci heteroboránových komplexů a testování těchto molekul jako potenciálně superkyselých katalyzátorů pro vysoce efektivní výrobu bionafty 2. generace produkované z jinak nevyužitelných směsí odpadních tuků a olejů. A také Zuzanu Nejedlou (PřF) za výzkum toxicity, biokompatibility a biologického účinku nanočástic a jejich komplexů s aktivními molekulami určenými pro léčbu rakoviny.

Dalším tématem, které si tradičně získává podporu univerzitních donátorů, je umělecká činnost studentů Fakulty umění a designu UJEP. Starosta MO Ústí n. L.-Severní Terasa Jaroslav Šimanovský například letos ocenil trojici studentů, Lucii Hyškovou, Petra Kubáče a Alexandru Naušovou, kteří ve své tvorbě zúročují zkušenosti s prostředím krajského města a jeho romantickým či industriálním okolím. Statutární město Teplice pak vybralo k ocenění Maro Hajrapetjanovou za výstavní program v Galerii Mimochodem v Praze či rozsáhlý výstavní projekt Festival neviditelného filmu v Pragovka Gallery v Praze. Starostka Neštěmic, Yveta Tomková, zase udělila stipendium Janě Brandtlové, která propaguje Ústecký kraj a jeho přírodní krásy.

„Jana Brandtlová navrhla mobilní noclehárny, určené pro turistické stezky, rozhlednu a kultivaci prostoru Mariánské skály pro potřeby turismu či rekonstrukci koupaliště Brná nedaleko Ústí nad Labem,“ upřesňuje dr. Chvátalová.

Speciální oblastí předávaných stipendií je ta, ve které donátoři směřují svoji podporu do studentských aktivit cílících do jimi spravovaných městských obvodů či institucí. Tak je to v případě stipendia starostky města Trmice, Mgr. Jany Oubrechtové, které letos obdržel Lukáš Kopřiva (FSE) za na „výbornou“ hodnocenou bakalářskou práci Analýza nehodovosti v okrese Ústí nad Labem se zaměřením na rizikové křižovatky v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu analyzující i rizikovou křižovatku ulic Hrbovická, Majakovského a Tovární, která se nachází na cestě z centra města Ústí nad Labem do města Trmice. Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a. s., Ing. Jana Nechvátala, obdržel zase Viktor Pavel Vávra (FSI), který v období letních prázdnin absolvoval Letní univerzitu v jaderné elektrárně Temelín pořádanou společností ČEZ a v akademickém roce 2021/2022 zpracovává bakalářskou práci na téma Návrh změny palivové základny Teplárny Trmice.

Přehled všech udělených stipendií s anotacemi, včetně odkazů na předání stipendií samotnými donátory, najdete na tomto ODKAZU.