Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2022

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu v roce 2022 v rámci Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022 – internacionalizace na následující aktivity určené studentům UJEP:

  • výjezdy na krátkodobé zahraniční studijní pobyty
  • výjezdy na zahraniční letní školy
  • výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP
  • další aktivity související s internacionalizací UJEP

Více informací zde.