Předání Cen rektora za rok 2021

Nepříznivá epidemická situace nedovolila v prosinci loňského roku předat Ceny rektora za rok 2021 na tradičním ceremoniálu udílení Cen. Ceny byly předány v těchto dnech v rámci osobních setkání, kdy měl rektor UJEP, doc. Martin Balej, příležitost soukromě pohovořit s laureáty Ceny a poděkovat jim za vynikající práci a i propagaci, kterou dělají ústecké univerzitě čest.

Za rok 2021 obdrželi Ceny zejména dlouholetí pracovníci UJEP. Z FŽP prof. Ing. Valentyna Pidlisniuk, DrSc., vedoucí mezinárodního výzkumného týmu, který se na fakultě zabývá pěstováním energetických plodin druhé generace na kontaminovaných nebo marginálních lokalitách. Z Fakulty zdravotnických studií to byl PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., který se aktuálně věnuje výzkumu vlivu stresových faktorů, které působí na zdravotnické záchranáře v souvislosti s používáním osobních ochranných pracovních pomůcek v době pandemie covid-19.

Za rok 2021 byli oceněni také mladí vědci, Karim Al Souki, Ph.D., z FŽP za výsledky v oblastech využití energetických plodin druhé generace pro fytoremediace organických polutantů v půdě, a PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., z PF za publikaci významných prací zaměřujících pozornost na osoby, které postihla určitá forma demence. V oblasti umělecké to byl BcA. Štěpán Smetana z FUD za autorskou kolekci víceúrovňových konferenčních stolků SWELL, která byla na přehlídce Designblok Praha 2021 ohodnocena Cenou nejlepší novinka designéra.

Cenu za aplikovaný výzkum získal Ing. Michal Lattner, Ph.D., z FSI, který v uplynulém období podal a úspěšně řešil celkem 6 inovačních voucherů, dále pak významný projekt z kategorie MPO TRIO, jehož výstupem byl i získaný užitný vzor.

Kategorie Kniha roku byla v oblasti technické, přírodovědecké a ekonomické udělena Ing. Richardu Pokornému, Ph.D., z FŽP vedoucímu týmu autorů, specialistů na geologii a paleontologii Islandu (Fialová V., Grímsoon F., Koutecký V.) za knihu Mineral Resources in lceland. Coal Minin. V oblasti společenské, humanitní a umělecké ji obdržela Mgr. Lenka Stolárová z FUD za spoluautorství na reprezentativní vědecké publikaci Comenius (1570–1672). Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět.

Doc. Balej ocenil tradičně také studenty UJEP, kteří v roce 2021 prokázali vynikající výsledky na poli tvůrčí činnosti a sportu. V oblasti tvůrčí byla oceněna doktorandka FF PhDr. Vlasta Kordová za významné působení hned ve třech prestižních institucích (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Zentrum für Holocaust-Studien v Mnichově a vídeňská univerzita). Pomyslný sportovní stupeň vítězů obsadili na prvním místě olympijská plavkyně Kristýna Horská (PF), na místě druhém plavecký paralympionik Tadeáš Strašík (FF) a na třetím místě reprezentantka ve sportovním a fitness aerobiku Markéta Mrňáková (FZS). Dva z nich, Kristýna Horská a Tadeáš Strašík, se aktuálního předávání Cen zatím nemohli účastnit, stejně jako MgA. Jiří Thýn z FUD, který Cenu rektora za mimořádný umělecký počin, a to realizaci výstavního projektu Mlčení, torzo v Galerii hlavního města Praha, ještě obdrží.

Přehled Cen rektora 2021

(zleva Mrňáková, Balej, Kordová)
(zleva Lattner, Vostrý, Cmorej, Pidlisniuk, Balej, Stolárová, Souki, Pokorný, Smetana)

 

Fotogalerie