Intenzivní jazykový kurz českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky

Podávání přihlášek bylo ukončeno k 20.8.2022