Do Klíše! Průvodce ústeckou čtvrtí

Ovčí vrch, Finské domky, Heimatstil nebo Ervin Katona – co všechno mají tyto pojmy společné? Ústeckou Klíši! Jedná se o vybrané pojmy spojené s architekturou a historií ústecké čtvrti Klíše, o kterých si nově můžete přečíst v architektonicko-historickém průvodci „Do Klíše. Průvodce ústeckou čtvrtí“. Průvodce je výstupem projektu studentů Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Celý projekt nese název „Století čtvrti Klíše 1899–1999“. Jedná se o dvouletý projekt Studentské grantové soutěže, který je realizován na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP. Cílem tohoto projektu bylo zaznamenat a popsat, jak se během sta let proměnil urbanistický, kulturní, ale i sociální ráz městské čtvrti Klíše. Součástí tohoto projektu byl vznik architektonicko-historického průvodce „Do Klíše. Průvodce ústeckou čtvrtí“.

V průvodci se čtenář například dozví, že čtvrt Klíše byla plánovaná s ideou zahradního města, je bohatá na množství architektonických slohů od heimatstilu přes funkcionalismus, socialistický realismus až po stavby modernistické z konce 20. století. Zájemci si tohoto průvodce budou moci od července vyzvednout v Informačním středisku města Ústí nad Labem, ve vestibulu FF UJEP, v Galerii Emila Filly, ve Veřejném sále Hraničář nebo v Činoherním studiu města Ústí nad Labem. Autoři navíc do budoucna počítají s dotiskem anglické verze.

„Chtěli jsme, aby se průvodce po Klíši dostal k co možná největšímu počtu zájemců. Aby tak přispěl k rozvoji cestovního ruchu, který si město Ústí nad Labem podle nás zaslouží,“ doplňuje jeden z autorů a student FF UJEP David Šťastný. Tomuto tištěnému průvodci nebudou chybět ani komentované prohlídky po Klíši, díky kterým si účastníci budou moci popsaná místa a objekty prohlédnout na vlastní oči.

„Komentovaná prohlídka Klíše je koncipovaná tak, aby se návštěvník dozvěděl příběh tohoto místa a pochopil urbanistický vývoj a transformaci vesničky tradičního rázu v moderní městskou čtvrť,“ popisuje Tereza Šťastná spoluautorka architektonicko-historického průvodce a průvodkyně po Klíši.

Komentovaných prohlídek se bude moci veřejnost zúčastnit v rámci Dnů architektury (30. 9. – 6. 10.) nebo Noci vědců (30. 9.), kterou v Ústí nad Labem pořádá UJEP. Průvodce, jakož i samotný projekt, se snaží poukázat na bohatou historickou a kulturní stopu města Ústí nad Labem, které je často neprávem spojováno jen s chemickým průmyslem.

Kromě průvodce a komentovaných prohlídek navíc vznikl i krátký dokumentární film o Klíši, který by měl sloužit jako doplňkový výukový materiál jak pro studenty vysokých a středních škol, tak i pro širokou veřejnost. Premiéra filmu je plánovaná na podzim tohoto roku v ústeckém Hraničáři.

„Pro nás je Klíše srdcem města, místem, kde žijeme a setkáváme se s přáteli. Děkujeme všem, kteří se na vydání průvodce podíleli, a pomohli nám tak předat informace o historickém a architektonickém vývoji města Ústí nad Labem,“ komentují oba autoři. Pokud veřejnost projeví zájem, plánuje Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP dotisk tohoto průvodce a pokračování ve formě edice o historii a architektuře dalších částí města Ústí nad Labem jako například Bukova nebo Střekova.

Projekt č. UJEP-SGS-2021-63-003-2 byl podpořen Studentskou grantovou soutěží UJEP.

Kontaktní osoba: Bc. Tereza šťastná, 728 122 898,
Anotace komentované prohlídky