Ministryně Anna Hubáčková ocenila studentské práce zabývající se ochranou životního prostředí

„Bez nadšení a zapojení mladé generace se v boji s klimatickou změnou neobejdeme, řekla ministryně Anna Hubáčková při předávání diplomů autorům nejlepších studentských prací zabývajících se ochranou životního prostředí v Česku!

Dne 27. 6. 2022 došlo ke slavnostnímu zakončení druhého a třetího ročníku soutěže Czech Envi Thesis, která vybírá největší talenty zabývající se ochranou životního prostředí ze společenskovědního pohledu. Tyto ročníky totiž probíhaly kvůli pandemii covid-19 kompletně online. Na Ministerstvu životního prostředí si diplomy pro autory nejlepších prací převzala z rukou ministryně Anny Hubáčkové čtveřice mladých lidí.

Každoročně je na českých vysokých školách obhájeno přibližně šedesát tisíc absolventských prací. Část z nich se věnuje životnímu prostředí. Přestože studenti při psaní prací vynakládají nemalé úsilí, většina z nich skončí bez větší pozornosti v knihovně, respektive v elektronickém archivu. Soutěž Czech Envi Thesis se již tři roky snaží tuto situaci změnit a zvýšit povědomí odborné veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v České republice. Podporuje mladé talenty a popularizuje výsledky jejich vědecké činnosti, které by rozhodně neměly skončit zaprášené v šuplíku. Díky soutěži se tak nejlepší práce dostávají do hledáčků medií a v posledním roce i do podcastů různých osobností.

Tvůrci prací se do soutěže sami hlásí, na základě hodnocení pak autoři pěti nejlepších prací postupují do finále, kde před vědeckou porotou své bakalářské nebo diplomové práce představují a obhajují. Vzhledem k vysoké kvalitě všech finálových prací pak rozhoduje především to, jak zvládnou svou práci odprezentovat. V roce 2020 takto uspěla Anna Tabášková s prací o nevědomých procesech zodpovědných za naše pro-environmentalní tendence. Na sérii experimentů ověřila, jak lze ovlivnit chování v oblasti třídění odpadu. Vedle ní si diplom osobně převzali i Šárka Stříbrská, Adam Cepník a Martina Maslejová, kteří uspěli v soutěži v loňském roce. Tito autoři se věnovali důvodům dobrovolné bezdětnosti ve vazbě na klimatickou změnu, volbě dopravních prostředků pro různě dlouhé cesty a odhalení rozsahu ilegálního obchodu s ptákem loskutákem na sociální síti.

V rámci slavnostního předání diplomů byly oceněné práce stručně představeny a nechyběla ani diskuse o roli mladých lidí v ochraně životního prostředí a klimatu.

„Sama jsem před dvaceti lety zakládala obdobnou soutěž zaměřenou na životní prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Jsem ráda, že takové soutěže existují, motivují studenty se životnímu prostředí věnovat a ocení jejich nasazení. Mladí lidé mají velkou výhodu, neb nejsou zatíženi zažitou praxí, nebojí se tak přicházet s inovativními řešeními,“ přibližuje své zkušenosti s podporou mladých lidí paní ministryně Anna Hubáčková.

Oproti obdobným soutěžím se Czech Envi Thesis zaměřuje na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí, které jsou vedle standardních přírodovědných a technických oborů velmi často neprávem opomíjeny. Kvalitní životní prostředí patří mezi klíčové potřeby lidské společnosti. Jak se čím dál tím více ukazuje, odborné pochopení problému a znalost řešení k prosazení nezbytných změn a opatření nestačí. Jak uvádí hlavní organizátor soutěže, Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: „Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů, pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální, řešení nebo přispívají k efektivní komunikaci environmentálních témat.“

Zabojovat o čtvrtý titul Czech Envi Thesis mají šanci podobně zaměření studenti vysokých škol od 1. června 2022, kdy odstartovala možnost přihlášení se do nového ročníku,“ vyzývá Jan Macháč z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku na UJEP.

Soutěž je od prvního ročníku organizována pod záštitou Ministerstva životního prostředí se zapojením předních vědců, kteří usedají do vědecké rady a vybírají ve finálovém kole nejlepší práce. Nechybí ani podporovatelé ze stran firem, jako je např. Vodafone, které soutěž podporují nejen finančně, ale pomáhají ji dále rozvíjet.

Všechny finálové práce spolu s medailonky finalistů a informacemi o dalším ročníku jsou dostupné na webu www.czechenvithesis.cz.