12. sjezd českých historiků ČR tentokrát v Ústí nad Labem

Tradiční profesní setkání historiček a historiků ČR po pěti letech pořádá Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci se Sdružením historiků ČR.  Účastníci a účastnice sjezdu se ve dnech sjezdu 20.–22. 9. 2022 mohou kromě odborných přednášek a diskuzí těšit na doprovodný program, který nabídne zajímavé exkurze v Ústí nad Labem a jeho okolí.

Program sjezdu se rozběhne v úterý 20. 9. úderem poledne. Mezi hlavní témata prvního dne patří reflexe historického bádání v posledních třiceti letech, tomuto tématu se bude věnovat i kulatý stůl zaměřený na reflexi domácího výzkumu z pohledu německé historiografie. Pozvání v tento den mimo jiné přijal náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace prof. Štěpán Jurajda, který bude v rámci kulatého stolu debatovat o hodnocení výzkumu v humanitních vědách a důvodech jeho podfinancování. Na závěr zahajovacího dne se účastníci přesunou do prostor Severočeského divadla opery a baletu, kde proběhne oficiální slavnostní zahájení sjezdu s kulturním programem. Jeho součástí bude i přednáška jednoho z nejvýznamnějších zahraničních hostů prof. Alaina Soubigou z pařížské univerzity Sorbona, který se dlouhodobě ve své vědecké kariéře zabývá osobností prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a za svou práci byl oceněn též medailí Akademie věd ČR.

„Do programu sjezdu jsme se snažili zařadit témata, která rezonují ve společnosti a jsou dokladem toho, že historický výzkum není pouze akademickou disciplínou uzavřenou do archivů a knihoven, ale že má velký význam pro společnost. Lze upozornit např. na témata Historie a populismus či Historie v době pandemie,“ uvedla hlavní organizátorka setkání historiků děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá. Své místo na sjezdu má i nejmladší generace badatelů, tedy doktorandi a doktorandky, kteří mohli do soutěžní sekce zaslat postery s komentáři. Vítězné postery budou oceněny na závěrečném plenárním zasedání, kde bude též předána Cena Josefa Pekaře pro nejlepší historickou knihu autora či autorky do 35 let.

Jedná se o patrně největší akci, která byla dosud v ústeckém univerzitním kampusu pořádána. Zúčastní se jí více než 600 historiček a historiků z celé České republiky a též zástupci zahraničních profesních historických sdružení. Během tří dnů zazní více než 430 referátů ve třech hlavních a 40 volných panelech. Součástí programu jsou i diskusní kulaté stoly a debata o historii českých zemí mezi Východem a Západem.

Kromě hlavního programu je účastníkům a účastnicím nabídnut i doprovodný program, součástí, kterého je např. exkurze do cisterciáckého kláštera a jeho knihovny v Oseku, za památkami saské renesance či do bývalého hornického města Krupky, které je součástí krušnohorského montánního regionu na seznamu UNESCO.

12. sjezd českých historiků se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera a primátora města Ústí nad Labem PhDr. Petra Nedvědického, finančně ho krom Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem podpořilo i vedení UJEP a FF UJEP. „Velmi děkujeme všem, kteří finančně tuto akci podpořili. Též děkujeme našim partnerům, Muzeu města Ústí nad Labem a Národnímu památkovému ústavu, ú. o. p. v Ústí nad Labem, obě tyto instituce se podílely zejména na zajištění doprovodného programu,“ doplnila prof. Hrubá.

 Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Jenšíková, , 475 286 447

 Detailní program na webu: https://historieusti2022.ujep.cz/program-sjezdu/

Pozvánka