UJEP bude volit nového rektora

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 21. 9. 2022 vyhlásil volby kandidáta na jmenování rektorem pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027.

Volební období současného rektora UJEP, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., končí dne 17. března 2023. Martin Balej je ve vedení ústecké univerzity dvě po sobě jdoucí čtyřletá období a o post rektora se již nemůže ucházet. V čele UJEP tedy bude od 18. 3. 2023 po osmi letech stát nová osobnost.

„Členové akademického senátu včera projednali veškerou dokumentaci související s vyhlášením voleb kandidáta na rektora pro následující období a zároveň odsouhlasili složení tříčlenné volební komise, která bude zajišťovat průběh volby,“ potvrzuje předseda AS UJEP dr. Zdeněk Svoboda.

Senát univerzity projednal a schválil také veškeré pokyny a termíny provázející předvolební období před volbou samotnou. Vyhlášením volby kandidáta na jmenování rektorem se tak začínají naplňovat časové mezníky stanovené schváleným harmonogramem. Tím nejbližším je 26. říjen 2022, termín, kdy je možné do 12:00 h podávat volební komisi návrhy kandidátů.

„Návrhy kandidátů na jmenování rektorem UJEP mohou podávat členky a členové Akademické obce UJEP nebo Vědecké rady UJEP,“ upřesňuje předseda senátu.

Podání návrhu má svoje přesně stanovená pravidla a musí obsahovat např. souhlas navrženého s kandidaturou, jeho lustrační osvědčení a také čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Kandidáti na jmenování rektorem se Akademické obci UJEP představí na shromáždění dne 23. listopadu 2022 od 15:00 h. Následně pak, 30. listopadu 2022 od 14:00 h, proběhne na řádném zasedání AS UJEP samotná volba kandidáta na jmenování rektorem UJEP. Volba může být vícekolová, přičemž všechna kola se uskuteční na témže zasedání.

Rektoři UJEP z minulosti do současnosti:
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.                             28. 9. 1991 – 28. 2. 1995
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.              1. 3. 1995 – 28. 2. 2001
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.                           1. 3. 2001 – 28. 2. 2007
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.                           1. 3. 2007 – 28. 2. 2011
prof. RNDr. René Wokoun.CSc.                          1. 3. 2011 – 28. 2. 2015
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.                          18. 3. 2015 – 17. 3. 2023

Rektora UJEP jmenuje prezident České republiky na základě návrhu Akademického senátu UJEP.

Veškeré informace o volbě na: https://www.ujep.cz/cs/volba-rektora-2023-2027

Příloha: Pokyny a termíny pro volbu kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027