Otevření nové budovy FZS

Dne 22. 9. 2022 bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Fakulty zdravotnických studií UJEP v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, a. s. Symbolickým přestřižením pásky v barvě zdravotnické fakulty se uzavřela výstavba posledního z objektů, které byly financovány z prostředků EU a státního rozpočtu ČR v rámci programu OP VVV.

Moderní budova fakulty zhodnocuje nemocniční areál na Bukově nejen svým designem, ale zejména špičkovým vybavením, které je od právě začínajícího akademického roku připraveno pro studenty zdravotnických oborů – konferenční místnosti, simulační centra, auly vybavené 3D projekcí, seminární místnosti s velkoplošnými projekčními panely i virtuální výuková zařízení.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali:
– rektor doc. Martin Balej
– náměstek MŠMT dr. Václav Velčovský
– hejtman ÚK Ing. Jan Schiller
– děkan FZS doc. Zdeněk Havel
– generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý
– ředitel divize Metrostav, a. s., Ing. Josef Špryňar
– výrobní náměstek OHLA ŽS, a. s., Ing. David Matůšů

Děkan FZS UJEP doc. Zdeněk Havel při té příležitosti předal také ocenění za výstavbu nové budovy fakulty i za pomoc při desetiletém rozvoji FZS UJEP.

Slavnostní přestřižení pásky

Předávání ocenění v aule

Prohlídka budovy


Projekt U21 – VÝSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR PRO ZDRAVOTNICKÉ A TECHNICKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209, je spolufinancován Evropskou unií.