Michal Varady obdržel jmenování děkanem PřF UJEP na další 4 roky

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., převzal z rukou rektora doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., jmenování děkanem  Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Staronový děkan navazuje na předchozí čtyřleté vedení ústecké přírodovědecké fakulty, v jejímž čele bude po dobu svého druhého funkčního období stát do 31. 10. 2026.

„Přírodovědecká fakulta je mojí mateřskou fakultou. Proto s potěšením sleduji, jak se v posledních deseti letech pozitivně rozvíjí i stabilizuje. Je to fakulta s nejvýznamnějším podílem vědeckovýzkumné činnosti na UJEP, v moderní budově Centra přírodovědných a technických oborů navíc získala špičkové vybavení a laboratoře. Doc. Varadyho si vážím za usilovnou práci, kterou ve vedení fakulty odvádí, a přeji mu hodně sil i energie do dalších 4 let,“  uvádí rektor Martin Balej.