UJEP je členem nově vzniklé sítě univerzit CIVITAS

V září letošního roku byl v Brně oficiálně oznámen vznik sítě CIVITAS Educational Network. Ta umožňuje spolupráci mezi vzdělávacími institucemi působícími v oblasti městské mobility. Stalo se tak na výroční konferenci CIVITAS, která slavila již 20. výročí této iniciativy.

Inspirací ke vzniku odnože Educational Network byly výsledky průzkumu CIVITAS z roku 2021, který ukázal zájem o větší spolupráci mezi univerzitami. CIVITAS Educational Network byla spuštěna na začátku roku 2022 a rozvíjí aktivity ve třech hlavních oblastech: Studentská výměna; Výměna znalostí a Společné magisterské programy.

Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v CIVITAS zastupuje Hana Brůhová-Foltýnová, koordinátorka výzkumného týmu Doprava a mobilita, který působí při Fakultě sociálně ekonomické UJEP. „Rozhodování v oblasti městské mobility je stále komplexnější a klade stále větší nároky na zodpovědné pracovníky měst a obcí, kteří o budoucnosti mobility v urbánních oblastech rozhodují. Kvalitní vzdělávání budoucích expertů je proto důležité. Právě možnost výměny studentů a zkušeností i přehled o tom, co se děje v tomto oboru v zahraničí, nám může členství v síti CIVITAS přinést,“ uvádí Brůhová-Foltýnová.

CIVITAS je jedním ze stěžejních programů, které pomáhají Evropské komisi dosáhnout jejích ambiciózních cílů v oblasti mobility a dopravy. Vzdělávací síť také vydala Katalog CIVITAS o vzdělávání v městské mobilitě, který poskytuje přehled vzdělávacích nabídek souvisejících s městskou mobilitou, jež nabízejí vzdělávací instituce po celé Evropě. Katalog je živým dokumentem, který má být aktualizován ve spolupráci se členy vzdělávací sítě CIVITAS. Dokument zatím poskytuje přehled 72 nabídek od 32 vzdělávacích institucí ve více než 27 městech v 19 evropských zemích! Představuje jak přehled studijních programů seřazených podle země a typu (např. bakalářský vs. magisterský stupeň), tak podrobný informační list ke každé nabídce studia.

Hlavní oblasti sítě CIVITAS:

Studentská výměna
Studentské výměny umožňují studentům i akademickým pracovníkům objevovat jedinečné přístupy k městské mobilitě, čímž posilují pozici studentů na mezinárodním trhu práce. Výměny mohou probíhat v různých formách, ale obecně se zaměřují na usnadnění spolupráce v oblasti městské mobility.

Výměna znalostí
Vzdělávací instituce po celém světě vytvářejí výstupy svých výukových a výzkumných aktivit. Výměna znalostí mezi institucemi pomáhá podporovat objevování nových přístupů k výzvám městské mobility. Takové výměny mohou sestávat z přednášek hostů, výměny učebních osnov a další.

Společné magisterské programy
Prostřednictvím zkoumání příležitostí a zájmů mezi institucemi se síť snaží vytvořit společné magisterské programy. Jsou pro studenty výhodné, protože umožňují seznámit se s mezinárodním učebním plánem a podporují multikulturní dovednosti, díky čemuž se zúčastněné fakulty mají příležitost dozvědět o jiných metodách výuky a učení, stejně jako o rozmanitosti studentů ve třídě.