11. benefiční koncert “Zpíváme pro tebe”

V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se 16. března 2023 od 18:00 h uskuteční 11. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“. Jeho pořadatelem je opět Ústecký dětský sbor, z. s.

V letošním roce bude výtěžek koncertu předán, formou jednoho šeku, jedné konkrétní potřebné rodině z ústeckého regionu. V roce 2023 je to rodina Přibíka (4 roky). Příběh rodiny bude zveřejněn na koncertě prostřednictvím Regionální TV Ústecko.

Na benefičním koncertě se, stejně jako v předchozích ročnících, představí Ústecký dětský sbor (sbormistři Martina a Petr Zemanovi, klavírista Václav Krahulík), ze známých osobnosti přislíbili účast Vladimír Hron, Jan Šťastný, Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová. Moderování koncertu se ujmou Jan Šťastný a Kateřina Brožová.

 „Jedenáctý ročník benefice je připravován v nelehké době a bude velmi těžké získat pro potřebnou rodinu finance, které jí život alespoň částečně usnadní. Přála bych si, aby výtěžek i přesto činil opět minimálně 200 tisíc korun,“ prozrazuje hlavní organizátorka koncertu Martina Zemanová.

Přibíkova maminka odkrývá příběh svého syna: „Začalo to
přesně 30. 11. 2018, kdy jsem byla hospitalizována
z důvodu silné preeklampsie.
Přibík, protože neprospíval,
musel na svět o čtyři dny později. Narodil se 3. 12. 2018,
vážil pouhých 420 g, měřen nebyl, ale lékaři uvádějí 26 cm,
byl opravdu maličký. V nemocnici strávil 134 dní, během
kterých se u něho objevilo několik komplikací. Dokonce musel
podstoupit velkou operaci bříška.“

Po celém tomto boji byla Přibíkovi diagnostikovaná dětská mozková obrna, kvadrupostižení, kvadruspasticita, mikrocefalie a středně těžká mentální retardace.

„Od malička cvičíme vojtovku, chodíme na rehabilitace, ergoterapii, logopedii, a navštěvujeme další specialisty. Jezdíme pravidelně do lázní. Dnes jsou Přibíkovi 4 roky. I když neumí lézt, chodit ani pořádně mluvit, je to úžasných a veselý chlapec, na kterého jsme všichni pyšní,“ doplňuje maminka.

Tradičně bude v průběhu benefičního koncertu promítnut o Přibíkovi krátký filmový dokument. Divák tak uvidí, ke komu a proč putují jeho peníze. V závěru koncertu bude rodina představena přímo na pódiu Severočeského divadla, kde jí bude předán šek.

Hlavní organizátorkou této již známé akce je sbormistryně a manažerka Ústeckého dětského sboru, PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., členka katedry výchov uměním PF UJEP.

Myšlenka věnovat koncert konkrétním dětem v sobě nenese nejen prvek humanity a podpory, ale zároveň je pro samotné členy dětského sboru příkladem, že i oni mohou pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze.

Ti, kdo se nebudou moci z časových důvodů zúčastnit koncertu a přesto by chtěli potřebnou rodinu podpořit, mohou přispět na účet číslo: 43-8451510217/0100 (do textu pro příjemce uvedou („Pro Přibíka“).

Pro získání bližších informací o koncertě, možných větších finančních darech či kontaktu na rodiče kontaktujte: PhDr. Martinu Zemanovou, Ph.D., 606 838 287, .