Greenwashing – téma nejlepší letošní studentské práce o životním prostředí

Je tomu pár dní, co čtvrtý ročník soutěže Czech Envi Thesis, který vybírá největší studentské talenty zabývající se ochranou životního prostředí ze společenskovědního pohledu, poznal své letošní vítěze. A kdo finále soutěže, které se pod záštitou Ministerstva životního prostředí konalo 1. 12. 2022 v Ústí nad Labem, vyhrál?

Vítězkou letošního ročníku soutěže se stala diplomová práce absolventky Masarykovy univerzity v Brně Nely Jany Křížkové, která se zabývala tzv. greenwashingem. Nela Jana poukázala prostřednictvím svého výzkumu na klamavou strategii některých výrobců, kteří své produkty prezentují jako šetrné k životnímu prostředí, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti nemusí být. Výsledky výzkumu umožnily formovat doporučení pro firmy prodávající produkty šetrné k životnímu prostředí, spotřebitelské asociace i pro samotné koncové zákazníky, které značení výrobků často mate.

Nela Jana Křížková svojí precizní prací navázala na vítězky minulých ročníků, Šárku Stříbrskou (2021), Annu Tabáškovou (2020) a Kateřinu Tumovou (2019). „Letošní rok byl velmi rozmanitý, co se týče zastoupení různých fakult a univerzit v soutěži. Celkem soutěžilo 32 prací z 16 různých fakult vysokých škol a univerzit v Česku,“ shrnuje ročník soutěže 2022 jeho zakladatel Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Těsně za vítězkou a jejím tématem skončila Štěpánka Weikertová z Univerzity Karlovy. Štěpánka ve své práci upozorňovala na fakt, že naše stravovací návyky mají velký dopad na životní prostředí, a zabývala se sociálními normami, které mohou naše návyky měnit ve prospěch šetrnějších způsobů stravování. Štěpánka pak ve své práci experimentálně ověřovala, jaký vliv na změnu chování mají informace, které jsou nám prezentovány a které se týkají právě způsobu stravování – např. jezení masa a vegetariánství.

Na stupních vítězů se umístila také práce Markéty Gregorové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na téma Řešení konfliktů o vodu v mezinárodním právu. Markéta z právního hlediska řešila fungování režimů sdílených vodních toků. Pro zabránění konfliktů o vodu, které v minulosti způsobily např. vyschnutí velkých jezer, práce analyzovala mechanismy řešení sporů
a v závěru například navrhla vznik společného orgánu pro jejich řešení pod hlavičkou OSN.

Těsně pod stupněm vítězů skončily práce Veroniky Dombrovské a Kristíny Adamovské. Veronika konkrétně zkoumala, zda je participativní bydlení možnou cestou k celkové udržitelnosti. Kristína se věnovala fungování environmentálních hnutí v podmínkách celkového politického směřování v nacionálně pravicovém Polsku.

O konečném pořadí finalistů rozhodovala vědecká rada složená z předních odborníků na oblast ochrany životního prostředí. Díky hlavním partnerům soutěže, společnostem Vodafone, Metrostav, a. s., a Nadačnímu fondu Severočeská voda si vítězky odnesly finanční odměny, ale také získaly možnost absolvovat školení s mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem. Finálovým tématům se v minulých letech dostalo velké pozornosti v různých typech médií i u subjektů, které mají pravomoci konkrétní problémy řešit. Podporovat mladé talenty a popularizovat jejich aktuální témata vědecké činnosti je také hlavním smyslem soutěže.

„Zabojovat o pátý titul Czech Envi Thesis budou mít podobně zaměření studenti vysokých škol šanci od 1. června 2023, kdy startují přihlášky do nového ročníku,“ vyzývá za organizátory soutěže Marek Hekrle z UJEP. Všechny informace o soutěži a dalším ročníku lze nalézt na webu www.czechenvithesis.cz.