UJEP má celouniverzitní licenci MATLAB

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem má od podzimu 2022 celouniverzitní MATLAB Campus-Wide licenci. V rámci této licence mohou všichni zaměstnanci i studenti UJEP pohodlně využívat rozsáhlé možnosti tohoto výpočetního systému včetně řady dalších služeb, a to pro potřeby svého studia, výuky a akademické výzkumné činnosti. Počátek nového roku může být vhodným obdobím pro podrobnější seznámení se s touto moderní licencí a jejími možnostmi.

MATLAB je integrované prostředí pro vědecké a inženýrské výpočty, modelování a simulace. Použít jej lze ke zpracování a analýze dat, ke zpracování signálů, obrazů a videosekvencí, k modelování fyzikálních soustav, k optimalizaci procesů a  řešení řady dalších úloh. Obsahuje množství funkcí zahrnující mj. metody strojového učení a umělé inteligence včetně hlubokých neuronových sítí. Má nástroje pro zpracování velkých objemů dat (Big Data), 3D snímků, umožňuje generování kódu pro různé platformy, práci v reálném čase a další. Jeho možnosti vizualizace dat jsou velmi propracované a přitom jednoduché k použití. MATLAB obsahuje vlastní programovací jazyk, ale současně také umožňuje využívat celou řadu grafických uživatelských rozhraní. MATLAB je nejčastěji využíván v technických, přírodovědných a ekonomických disciplínách, ale nejsou výjimkou ani aplikace v dalších vědních oblastech. MATLAB patří k oblíbeným prostředím nejen v univerzitní a akademické sféře, ale i v průmyslové a komerční oblasti.

Celouniverzitní akademická Campus-Wide licence zahrnuje MATLAB a prakticky všechny jeho nadstavby. Svoji individuální instalaci může mít každý zaměstnanec a každý student univerzity i na svém soukromém osobním domácím počítači a využívat ji ke studiu, výuce nebo nekomerčnímu akademickému výzkumu. Získání individuální licence je samoobslužné – s využitím emailové adresy v doméně univerzity se kdokoli z UJEP může s licencí jednoduše propojit prostřednictvím portálu a začít licenci využívat. Podrobné návody v češtině najdete zde na stránkách Centra Informatiky UJEP.

Součástí licence je také přístup k interaktivním online kurzům pro kohokoli z UJEP.  V nabídce jsou nejrůznější témata, od krátkých úvodních přibližně dvouhodinových „Onramp“ kurzů až po rozsáhlé odborné kurzy věnované např. strojovému učení, statistice a dalším. Kurz je možné kdykoli přerušit a pokračovat opět podle svých časových možností např. při podvečerní kávě. Každý kurz je zakončen osvědčením o jeho absolvování. Kurzy najdete např. na stránce  matlabacademy.mathworks.com, nezapomeňte se před přihlášením propojit s licencí prostřednictvím výše uvedeného portálu.

V licenci je obsažena také řada služeb a dalších produktů: Pro ty, kteří upřednostňují využití MATLABu bez nutnosti instalace je zde služba MATLAB Online, kdokoli z UJEP má k dispozici diskový prostor 20 GB na MATLAB Drive a zajímavá je i možnost využívat MATLAB v mobilním telefonu s přístupem k jeho senzorům – MATLAB Mobile.  Příznivce řešení výpočetně náročných úloh potěší možnost neomezeného počtu paralelně běžících procesů při využití MATLAB Parallel Serveru. Pro učitele bude jistě zajímavá služba MATLAB Grader, která umožňuje automatizovaně hodnotit studentské úlohy řešené v MATLABu, nebo IoT služba ThingSpeak. Podrobnosti k těmto službám najdete v návodech na výše uvedené stránce CI UJEP.

Chcete-li se o možnostech programu MATLAB dovědět více, můžete se přihlásit na některý z bezplatných seminářů, které pro uživatele MATLABu z univerzitního prostředí pořádá společnost Humusoft. Jejich časový plán je zde.