Zapiš se někomu do života: Zapiš se do registru dárců kostní dřeně

Darovat naději na život či dokonce život zachránit není nic běžného. Jednak se obvykle do podobných situací nedostáváme, jednak je k tomu potřeba trocha odvahy. Takový ostrůvek naděje na záchranu života vznikne 22. února 2023 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Krajská zdravotní, a. s., ve spolupráci s ústeckou univerzitou společně připravily náborovou akci do Českého národního registru dárců dřeně. Přímo v Kampusu UJEP proběhne nábor s mottem Zapiš se někomu do života! Od 10:00 do 14:00 h zde budou zástupci dárcovského centra z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připraveni informovat příchozí o možnostech záchrany života poskytnutím kostní dřeně. Propojení univerzitního prostředí s akcí tohoto charakteru je nasnadě. Vhodný dárce kostní dřeně totiž musí splňovat podmínku věku mezi 18–35 lety.

„Jednak je univerzita centem převážně mladých lidí v požadovaném věku, jednak také v tomto období probíhají náborové akce pro naše uchazeče. Na Dnu otevřených dveří, který se koná 9. února, stovkám středoškoláků rozdáme kromě informací o studiu také letáčky o možnostech registrace v dárcovské databázi,“ vysvětluje vedoucí oddělení marketingu a propagace UJEP Ing. Ondřej Kounovský.

Dlouholetá organizátorka náborů do registru a také této náborové akce v Krajské zdravotní, a. s., Edita Žďánská vysvětluje, co je potřeba pro vstup do databáze dárců kostní dřeně: „Jak již bylo zmíněno, je to věková hranice mezi 18 až 35 roky, dále pak, samozřejmě, dobrý zdravotní stav bez trvalé medikace a váha nad 50 kilogramů. Vstup do registru však automaticky neznamená samotné dárcovství, může ale být někdy jedinou nadějí pro nemocného.

V ČR onemocní každoročně stovky obyvatel včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se jeho vhodný dárce kostní dřeně nenajde.

Co vlastně taková registrace obnáší? Během maximálně 10 minut dobrovolník vyplní dotazník a je mu proveden stěr z ústní dutiny. Pro zápis do registru je také potřeba kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Dobrovolník zapsáním do registru vlastně říká, že pokud onemocní někdo, kdo má shodné transplantační znaky, je mu k dispozici. Skutečným dárcem se však stane jen cca jedno procento ze všech zapsaných, a proto je každý dobrovolník velice cenný.

Jak doplňuje Edita Žďánská: „Stigma odběru kostní dřeně jako nesmírně bolestivého zákroku je již dávno minulostí. Odběry kostní dřeně probíhají buď v narkóze z kosti pánevní, nebo pomocí separátoru, který je vyfiltrován z krve.

Ústecký kraj s Českým národním registrem dárců dřeně a ústeckou Masarykovou nemocnicí spolupracují v rámci náborů do registru již několik let. Poprvé je to ale na půdě ústecké univerzity.

Poukazovat na skutečné hodnoty, vytvářet prostor pro aktivity, které mají smysl, to je jedna z rolí univerzit ve veřejném prostoru. Nechte se nadchnout pro smysluplnou věc a staňte se součástí něčeho většího! Více informací veřejnost nalezne na https://registr.kostnidren.cz/zakladni-informace/.

Registrace dárců kostní dřeně proběhne dne 22. 2. 2023 od 10:00 do 14:00 h v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP v Kampusu UJEP (Pasteurova 1, Ústí nad Labem).

Přijďte a můžete jet s námi na dřeň!

Plakát akce