Historici se sejdou nad pivem a pivovarnictvím

Ve dnech 14.–16. dubna se uskuteční historická konference s názvem Pivo v turbulentních časech. Konference proběhne v prostorách Kulturního domu a kina v Krásné Lípě. Mezi její hlavní organizátory patří Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pivovar Falkenštejn, který letos oslaví 10 let od svého založení.

Účastníky konference čeká celkem 37 příspěvků rozdělených do sedmi bloků, mezi kterými nebudou chybět ani témata jako Ženy a pivo nebo Pivovary ve Velké válce. Přednášet navíc přijedou i zahraniční hosté ze Slovenska nebo Polska, takže se účastníci konference dozví něco o pivovarnictví a pivní kultuře těchto zemí.

 „V roce 2016 uspořádala katedra historie FF UJEP ve spolupráci s dalšími partnery konferenci Orosené dějiny. Jejím výstupem byla stejnojmenná kolektivní monografie, která posunula naše vědění zase o kus dál. Jedním z pivovarů, které tehdy naši konferenci podpořily, byl krásnolipský Falkenštejn. Ten se mimo vaření piva dlouhodobě věnuje i pořádání různých přednášek a akcí zaměřených na poznání regionu, kde jsou mj. reflektována i historická témata. A protože v letošním roce slaví deset let od svého založení, rozhodli jsme se uspořádat společně další odbornou konferenci,“ komentuje jeden z hlavních organizátorů konference a vedoucí katedry historie FF UJEP doc. Martin Veselý.

Kromě konferenčních příspěvků je také v plánu diskusní panel s Janem Pokorným, společenský večer s Falkenštejnem a páteční doprovodný koncert, na kterém vystoupí litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa.

 „Letos je naším záměrem propojit historické bádání s aktuálním děním v pivovarnictví a nabídnout i pohled do zákulisí vaření piva a poznání pivních stylů. Výstupem této konference by měla být další kolektivní monografie zaměřená na dějiny piva a pivovarnictví,“ dodává doc. Martin Veselý.

Pořadateli a partnery akce jsou kromě Pivovaru Falkenštejn a Filozofické fakulty UJEP, také Archiv města Ústí nad Labem, Státní okresní archiv v Děčíně, Collegium Cibium a Město Krásná Lípa.

Konference Pivo v turbulentních časech se koná pod záštitou senátorů Senátu PČR Ing. Zdeňka Linharta a Mgr. Martina Krska, rektora Univerzity J. E. Purkyně RNDr. Jaroslava Koutského, Ph. D., a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Jiřího Řeháka.

 Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., , 775 878 285

Web konference