Poděkování Mons. Janu Baxantovi, biskupu litoměřickému

Již sedm let má ústecká univerzita ve své správní radě Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického. Mít člověka jeho věhlasu v jednom z nejvyšších orgánů UJEP je čest i pýcha v jednom. Po celou dobu propojení s naší univerzitou vyjadřuje biskup litoměřický univerzitě pomoc a podporu nejen svou odborností, zkušenostmi a duchovní hodnotou, ale také sponzorstvím našich aktivit. Dlouhodobě také uděluje v konci roku velkorysá stipendia našim studentům, naposledy v roce 2022 se jednalo o šestkrát 20 000 korun pro studenty FF, FZS a PřF UJEP.

Dovršením životního jubilea 75 let (8. 10. 2023) podá Mons. Jan Baxant rezignaci na úřad diecézního biskupa v Litoměřicích do rukou papeže. Tím dnem přestane být také členem Správní rady UJEP. Vzhledem k tomu, že do té doby neproběhne zasedání SR UJEP, navštívili členové vedení univerzity pana biskupa v biskupské rezidenci v Litoměřicích, aby se s ním osobně rozloučili a poděkovali mu za veškerou pomoc, péči a pozornost, kterou univerzitě v době vykonávání funkce biskupa litoměřického věnoval.

Odchod pana biskupa z úřadu diecézního biskupa v Litoměřicích je smutnou zprávou pro naši univerzitu a potažmo i pro náš kraj. Samozřejmě mu ale ze srdce přejeme zasloužený odpočinek od náročné práce, kterou v našem kraji desítky let vykonává,“ uvádí rektor Jaroslav Koutský.

Přejeme panu monsignorovi pevné zdraví, zasloužený klid a dlouhá léta kvalitního odpočinku.