Doporučení pro využívání AI nástrojů (nejen) na PřF UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP se spolu se zástupci dalších českých univerzit, středních škol a spolku prg.ai podílí na přípravě obecných doporučení pro práci s AI nástroji ve vzdělávacích institucích. Na doporučeních se UJEP podílela prostřednictvím Dr. Michaely Liegertové a Dr. Martina Svobody v rámci celorepublikové pracovní skupiny. Cílem těchto doporučení je pomoci studentům, akademikům, výzkumníkům i vedení škol efektivně využívat možnosti, které přináší generativní umělá inteligence, a zároveň upozornit na její limity a možná rizika.

  • Doporučení pro práci s nástroji umělé inteligence pro vyučující.
  • Doporučení pro práci s nástroji umělé inteligence pro studenty.

Podrobnosti a další informace je možné najít také na stránkách AI Reaktoru PřF UJEP.