Univerzita a House of Lobkowicz podepsaly memorandum o spolupráci

Dne 31. 10. 2023 se na hradě Střekov uskutečnil slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi House of Lobkowicz a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Budoucí spolupráce předpokládá celou řadu badatelských, edukativních a výzkumných projektů, a to za aktivní participace studentů a pedagogů univerzity a odborníků a kurátorů lobkowiczkých uměleckých sbírek. Jedná se o první spolupráci House of Lobkowicz s veřejnou státní univerzitou, která je také výzkumnou organizací a nejdůležitější vzdělávací institucí v Ústeckém kraji. I proto byl pro podpis memoranda vybrán středověký hrad Střekov, jenž je jednou z dominant Ústeckého kraje. Studentům univerzity se díky této spolupráci otevírá jedinečná možnost výzkumné a badatelské činnosti v historických objektech a sbírkách obsahujících umělecké předměty a artefakty, z nichž některé jsou starší více než 900 let.

Za House of Lobkowicz se slavnostního podpisu zúčastnili mimo jiných William Lobkowicz s manželkou Alexandrou a synem Williamem Rudolfem. Za naši univerzitu rektor Jaroslav Koutský, prorektor pro internacionalizaci Pavel Raška, prorektor pro rozvoj a digitalizaci Vlastimil Chytrý a prof. Michaela Hrubá zastupující Filozofickou fakultu UJEP, která bude největším univerzitním dílem danou spolupráci naplňovat prostřednictvím svého Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví.