Na UJEP přednášel velvyslanec USA Bijan Sabet

Dne 7. 11. 2023 měli studenti naší univerzity jedinečnou příležitost osobně se na své alma mater setkat s velvyslancem USA v ČR Bijanem Sabetem. Ten je mimořádným zplnomocněným velvyslancem Spojených států amerických v České republice od 16. prosince 2022. Jeho přítomnost na UJEP byla realizována z iniciativy pedagogické fakulty, konkrétně katedry anglistiky a její vedoucí doc. Natalie Orlové.

Výjimečnou příležitost diskutovat se zástupcem světové velmoci takového rozsahu, jakou je Amerika,
si nenechali ujít nejen studenti anglického jazyka pedagogické fakulty, ale studující a akademici
i z ostatních fakult UJEP. Bijan Sabet přednesl v zaplněné Červené aule zajímavou přednášku, která se zaměřila na důležité aspekty vztahů mezi našimi dvěma zeměmi, Spojenými státy americkými
a Českou republikou. Jednalo se o jedinečnou příležitost k hlubšímu porozumění aktuálním událostem a perspektivám budoucího vývoje těchto vztahů. Přítomní měli možnost aktivně se zapojit do diskuse a klást americkému velvyslanci otázky. Neměli přitom před sebou „jenom“ úspěšného politika, ale také světově proslulého investora, který byl před svým jmenováním spoluzakladatelem společnosti Spark Capital, úspěšné firmy zaměřené na rizikový kapitál.

Během své profesní kariéry se Bijan Sabet zaměřoval na pomoc podnikatelům v oblasti technologií při využití jejich potenciálu a budování významných globálních společností. Ve své funkci ve společnosti Spark Capital vedl investice a působil v představenstvech začínajících firem, které se proměnily
v globální lídry. Například řídil v roce 2007 investice společnosti Spark do Twitteru, kdy v tomto startupu se sídlem v San Francisku pracovalo pouhých deset zaměstnanců. Jeho firma investovala
v rané fázi i do dalších ikonických společností, jako jsou Wayfair, Cruise Automotive, Oculus, Slack, Tumblr, Warby Parker, Discord, Stack Overflow.

Americký ambasador se ještě před přednáškou sešel s rektorem UJEP Jaroslav Koutským a zapsal se do knihy vzácných hostů.