12. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe

V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se 14. března 2024 od 18:00 h uskuteční 12. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“. Jeho pořadatelem je opět Ústecký dětský sbor, z. s. 

V letošním roce bude výtěžek koncertu předán, formou jednoho šeku, jedné konkrétní potřebné rodině z ústeckého regionu. V roce 2023 je to rodina Elenky (15 let). Příběh rodiny bude zveřejněn na koncertě prostřednictvím Regionální TV Ústecko.

Na benefičním koncertě se představí Ústecký dětský sbor (sbormistři Martina a Petr Zemanovi, klavírista Václav Krahulík), Heyvoice (pěvecký sbor Gymnázia J. Heyrovského v Praze). Ze známých osobnosti přislíbili účast Jan Šťastný, Kateřina Brožová, skupina Průdušky. Speciálním hostem večera bude zpěvačka Dasha. 

 „Dvanáctý ročník benefice je připravován v nelehké době, přesto věřím že se podaří získat pro potřebnou rodinu finance, které jí život alespoň částečně usnadní,“ prozrazuje hlavní organizátorka koncertu Martina Zemanová.

Maminka Elenky stručně popisuje jejich příběh: „Elenka je 15letá slečna, která se narodila jako zdravá holčička. V osmém měsíci její tělíčko neuneslo očkovací látky
a následoval její první velký epileptický záchvat. Z veselé a akční holčičky jsme rázem měli doma hadrovou panenku. Po dlouhých a nekonečných vyšetřeních jí po 10 letech diagnostikovali velmi vzácnou a ojedinělou mutací genu HNRNPU s těžkou mentální
a pohybovou retardací, těžkou nekompenzovanou farmakorezistentní epilepsii.
Kvůli úlekové epilepsii nosí protihluková sluchátka. Elí vyžaduje nepřetržitou denní péči. Už několikrát stála na hranici života, ale protože je to naše bojovné lvíče
a usměvavé, veselé sluníčko, zatím jsme to vždy vybojovali. Komunikuje svýma nádhernýma modrýma očima a svým úsměvem. Z nebe na ni dohlíží její tatínek.“

Elenka podstupuje řadu cvičení a terapií, které ji posouvají vpřed. Společně s maminkou bojují a užívají si každý den, radují se z každé nové věci, kterou děvčátko zvládne nebo se naučí. „Elenka nás naučila se nikdy nevzdávat a vážit si i drobných maličkostí. Za každý svůj úspěch si zatleská a jako odměnu nám dává ty nejkrásnější pusinky,“ doplňuje její maminka.

Vybranou finanční částku by rodina Elenky použila na zakoupení speciálního kočárku (75 000 Kč) a chodítka (65 000 Kč). To vše jí usnadní a umožní samostatný bezpečný pohyb.

Tradičně bude v průběhu benefičního koncertu promítnut o Elence krátký dokument. Divák tak uvidí, ke komu a proč putují jeho peníze. V závěru koncertu bude rodina představena přímo na pódiu Severočeského divadla, kde jí bude předán šek.

Hlavní organizátorkou této již známé akce je sbormistryně a manažerka Ústeckého dětského sboru, PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., členka katedry výchov uměním PF UJEP.

Myšlenka věnovat koncert konkrétním dětem v sobě nenese nejen prvek humanity a podpory, ale zároveň je pro samotné členy dětského sboru příkladem, že i oni mohou pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze.

Ti, kdo se nebudou moci z časových důvodů zúčastnit koncertu, a přesto by chtěli potřebnou rodinu podpořit, mohou přispět na účet číslo: 43-8451510217/0100 (do textu pro příjemce uvedou („Pro Elenku“).

Pro získání bližších informací o koncertě, možných větších finančních darech či kontaktu na rodiče kontaktujte: PhDr. Martinu Zemanovou, Ph.D., 606 838 287, .

© fotografie z archivu rodiny Elenky