Opustila nás Táňa Šimková

Vedení Filozofické fakulty UJEP a katedra historie s hlubokým zármutkem oznamují akademické obci
a všem zúčastněným, že nás dne 21. listopadu nečekaně opustila úžasná kolegyně, výborná pedagožka
a respektovaná historička architektury Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. Vyjadřujeme tímto hlubokou soustrast rodině, především manželovi Jiřímu a dceři Josefínce.

Táňa Šimková, za svobodna Nejezchlebová, se narodila v roce 1985 v Liberci. V roce 2004 nastoupila ke studiu oboru Kulturně historická regionalistika na pedagogické fakultě UJEP, jehož studium ukončila se specializací Stavební historie v roce 2009. V letech 2005–2018 zároveň působila jako památkářka – dokumentátorka v Národním památkovém ústavu – územně odborném pracovišti v Ústí nad Labem.
V roce 2016 absolvovala doktorandské studium na katedře historie FF UJEP, kde potom působila jako odborná asistentka. V roce 2020 se stala garantkou studijního programu Dokumentace památek, na jehož výuce se dále významně spolupodílela. Pro studenty byla i přes své mládí odbornou i lidskou autoritou. Zároveň ale dokázala být chápavou starší kolegyní, která se studentům věnovala výrazně nad rámec svých pracovních povinností. V roce 2021 se stala vedoucí Centra pro dokumentaci
a digitalizaci kulturního dědictví. V této pozici se velmi zasloužila o další rozvoj pracoviště. Byla úspěšnou řešitelkou řady rozvojových i vědeckých projektů. Obsáhlá a velmi kvalitní byla její publikační činnost, v níž se zaměřovala zejména na pozdně středověkou a raně novověkou architekturu. Perspektivní bylo brzké zahájení jejího habilitačního řízení. Byla členkou akademického senátu FF UJEP a opakovaně také akademického senátu UJEP, kde s velkým nasazením hájila zájmy filozofické fakulty.

Táňa byla ale především neobyčejně slušná, spolehlivá, přímá a milá kolegyně, s níž bylo vždy radostí spolupracovat. Byla to žena oplývající vytříbeným smyslem pro humor, která do každého jednání dokázala vnést příjemnou dělnou atmosféru. Žena vzdělaná, kreativní a inspirativní se spoustou výborných nápadů a promyšlených plánů, které dokázala vždy dotáhnout do konce. Její nečekaný odchod je velkou ztrátou pro studenty i pro kolegy. Čest její památce a velké poděkování za všechno, co pro fakultu, katedru, a zejména obor Dokumentace památek vykonala!