Plýtvání potravinami jako téma nejlepší studentské práce o životním prostředí v roce 2023

V pátém ročníku soutěže Czech Envi Thesis studenti z celého Česka představili v Ústí nad Labem nejzdařilejší práce letošního roku v oblasti společenskovědního přístupu k ochraně životního prostředí. I letos byly k vidění inovativní práce zabývající se například odpady, přírodou ve městech nebo systémem sdílených elektrokol. Vítězné téma letošního ročníku se pak věnovalo problematice plýtvání potravinami, vyhrála s ním studentka Univerzity Karlovy v Praze.

Soutěž Czech Envi Thesis, zaštiťovaná ministrem životního prostředí, vybírá nejlepší práce vysokoškolských studentů zabývajících se společensko-vědním pohledem na ochranu životního prostředí. „Hlavním smyslem soutěže je popularizovat důležitá témata a nejzdařilejší studentské práce tak, aby neskončily v šuplíku,“ zdůraznil úvodem finálového kola organizátor Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně (UJEP). Na něm se 29. listopadu 2023 na půdě ústecké UJEP sešlo celkem 5 studentů a studentek, jejichž práce svou kvalitou a inovativností vyčnívaly mezi téměř třemi desítkami prací z celkem 16 různých fakult, které se do letošního ročníku soutěže přihlásily. Finalisty, vědeckou radu i všechny další účastníky přivítali letos prorektor univerzity doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., a náměstek ministra životního prostředí Mgr. et Ing. Jiří Lehejček Ph.D.

Odbornou porotu nejvíce zaujalo téma Jany Spurné z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ta zvítězila s bakalářskou prací na téma „Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech”. Její výzkum identifikoval čtyři základní typy českých domácností ve vztahu k mrhání potravinami a ukázal, že plýtvání ovlivňuje nejen vztah k životnímu prostředí, ale také další aspekty, jako jsou ekonomická situace domácnosti, pohlaví a věk. Jak vítězka při představování své práce uvedla, „abychom mohli zabránit plýtvání, musíme znát, jak se lidé chovají a jak tento problém vnímají“. Z jejího výzkumu vyplynulo, že zatímco ženy a penzisté mají (z různých důvodů) tendenci být proaktivní a neplýtvat, jsou to často svobodní muži s vyššími příjmy, kteří mohou mít nálepku „nedbalých plýtvačů“. Podle celosvětových výsledků pak k vyhazování potravin dochází zhruba v každé druhé domácnosti.

Pomyslné stříbro letos vybojoval Jakub Drdla, student Fakulty sociálně ekonomické UJEP, který se dostal do finále s prací na téma „Postoje a preference žáků základních škol ve vztahu k přírodě blízkým opatřením ve veřejném prostoru”. Jeho výzkum se zaměřil na to, jak děti vnímají atraktivitu zeleně ve městě. Ve své práci zdůraznil, že jsou to právě děti, které jsou při přeměně míst ve městech přehlíženy, přestože patří mezi nejpočetnější skupiny a tvoří budoucí populaci našich měst.

Bronzovou příčku na stupni vítězů obsadila Silvie Komárková, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se věnovala tématu udržitelnosti institucí vysokého škol. Její práce nazvaná „Společenská odpovědnost a udržitelnost – akční plán” přinesla konkrétní návrhy pro zlepšení udržitelnosti na domovské fakultě.

Na sdíleném čtvrtém a pátek místě poté skončili Michaela Miklasová, absolventka Fakulty sociálně ekonomické UJEP s prací „Zájem studentů UJEP o využívání služeb e-bikesharingu v Ústí nad Labem”, ve které zkoumala zájem studentů o udržitelnou dopravu, a Pavel Novák z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho práce „Motivační nástroje pro třídění komunálního odpadu – případová studie obce Rašovice” přinesla inovativní přístupy ke zlepšení třídění odpadu v obci pomocí různých komunikačních nástrojů.

O konečném pořadí finalistů rozhodovala vědecká rada složená z odborníků a akademiků z různých vysokých škol. Díky hlavním partnerům soutěže, společnostem Vodafone, Metrostav, a. s., a Nadačnímu fondu Severočeská voda, si soutěžící odnesli nejenom finanční odměny, ale také získali možnost absolvovat školení s mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem.

Ideální forma komunikace by měla být srozumitelná a zároveň atraktivní. Dnes je stále důležitější si uvědomit, že pouhé hromadění výzkumných poznatků nestačí a komunikační propojení mezi vědeckým světem a veřejností je nezbytnost,“ uvedl za organizátory soutěže Marek Hekrle z UJEP důvody, proč je jednou z odměn pro finalisty právě mediální školení.

Vítězné práce a další informace o soutěži jsou k dispozici na webu www.czechenvithesis.cz. Jsou zde zároveň dostupné informace o příštím ročníku soutěže, který bude patřit studentům a studentkám, kteří v roce 2024 obhájí svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenského pohledu.