S fakultními školami jsme v kontaktu. Na Přírodovědecké fakultě UJEP jsme se s nimi setkali koncem ledna

23. ledna 2024 proběhlo na Přírodovědecké fakultě UJEP setkání ředitelů a zástupců fakultních
a spolupracujících škol Ústeckého kraje s akademiky a vedením fakulty.

Schůzka 15 ředitelů zapojených fakultních nebo spolupracujících škol se uskutečnila v Centru podpory přírodovědného vzdělávání při Přírodovědecké fakultě UJEP (CPPV). Vedoucí Centra, doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., připomněla nejdůležitější aktivity spojené s partnerstvím fakulty a středních škol. Především však zhodnotila průběh společného vzdělávání učitelů, kteří vedou studentské praxe na fakultních školách a jsou zapojeni do pokusného ověřování Systému podpory provázejících učitelů, které vede přírodovědecká fakulta v rámci pilotního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Velmi nás těší, že díky naší prohlubující se spolupráci se zkvalitňují praxe našich studentů učitelských oborů ve školách,“ uvedla Kateřina Jančaříková.

Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UJEP, představil ředitelům univerzitou připravovaný projekt RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, jehož cílem je excelentním výzkumem, odborností a transferem znalostí přispět k transformační změně Ústeckého kraje na úrovni individuální, kolektivní i komplexně geografické. Zároveň přiblížil další možnosti a novinky možné spolupráce pro nadcházející rok 2024. Řediteli Gymnázia Kadaň, Mgr. Tomášovi Oršulákovi, Ph.D., pak slavnostně předal certifikát o obnovené spolupráci.

Mgr. Lucie Loukotová z katedry matematiky PřF UJEP představila zástupcům středních škol relativně nový studijní program Matematika ve veřejné správě včetně zajímavého uplatnění jeho absolventů v praxi.

O nových příležitostech mezinárodního vědecko-technického výzkumu s Technickou univerzitou v Drážďanech a možnostech exkurzí pro střední školy v rámci projektu přeshraniční spolupráce MATun „Svět materiálů – univerzity spolu“ hovořil tajemník fakulty Ing. Petr Lauterbach. V návaznosti na tento projekt upozornila proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy RNDr. Regina Herma, Ph.D., na trendy studijní program fakulty, Aplikované nanotechnologie. Zároveň předala informace o naplánovaných akcích fakulty i univerzity pro studenty a širokou veřejnost. Společně pak s oborovými didaktiky a zástupci katedry matematiky PhDr. Magdalenou Krátkou, Ph.D., a PhDr. Jiřím Přibylem, Ph.D., pozvala zástupce spolupracujících škol na březnový slavnostní křest nové monografie Předpoklady žáka pro řešení pro řešení úloh z matematiky – Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k jejich odstranění.

Závěrečná diskuze všech účastníků setkání otevřela nové otázky k tématům vzdělávání a uplatnění budoucích učitelů i k průběhu pilotního vzdělávání provázejících učitelů.

Setkání ředitelů fakultních škol s akademiky a vedením fakulty probíhá v této formě společné rozpravy vždy jednou ročně, a v lednu je tak ideálním základem pro intenzivní spolupráci v začínajícím roce.

Kontakt: Ing. Lenka Bauerová, , 777 596 297