Ústecký “Pajďák” slaví 60 let. Oslavy zahájí festival.

Pobavit i poučit, to je motto Festivalu Pedagogické fakulty UJEP. Neformální přehlídka přednášek, workshopů a katedrových akcí připomene léta pedagogického vzdělávání v Ústí nad Labem a představí nové trendy v pedagogické praxi.

„Oslavy 60. jubilea se snažíme koncipovat tak, aby byly inspirativní, přitažlivé i důstojné, a to jak pro současné studenty, tak pro absolventy i pamětníky. Kromě festivalu, který výročí pomyslně odstartuje, chystáme v průběhu roku i mnoho dalších významných událostí. Mezi nimi například retro okénko na našich sociálních sítích nebo vydání interaktivního almanachu PF UJEP,“ osvětluje Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci PF UJEP.

Festival Pedagogické fakulty UJEP proběhne 16. května 2024 ve dvou částech. Na dopolední popularizační blok odpoledne naváže ryzí oslava ve formě Studentského Majáles.

V dopolední části oslav představí kmenoví akademici i hostující pedagogové zajímavosti a novinky pedagogického oboru. Konkrétně katedry anglistiky a hudební výchovy předvedou inovativní a interaktivní způsoby výuky, jichž se budou účastnit i žáci spřátelených fakultních základních škol. Společný blok kateder speciální a sociální pedagogiky, primárního a preprimárního vzdělávání, pedagogiky a aplikovaných disciplín i katedry psychologie se zaměří na aktuální témata vzdělávání.

Účastníci Festivalu PF UJEP zažijí také atmosféru setkání nad autorským čtením nebo komentované prohlídky výstavy absolventských prací katedry výtvarné kultury. Pro sportovní nadšence napříč věkovými kategoriemi je připraven fotoorientační běh v prostorách kampusu a jeho okolí,” prozrazuje Jaroslava Jelínková.

Dopolední program proběhne v budově PF UJEP v ulici České mládeže 8, odpolední část pak rozezní Kampus UJEP před budovou Centra přírodovědných a technických oborů UJEP.